Radar

Ny samåkningsplattform ska minska utsläppen

En ny samåkningsplattform ska knyta ihop civilsamhället kring samåkning.

Ett av Sveriges miljömål är att minska utsläppen från inrikestransporter med 70 procent mellan 2010 och 2030.  Samåkning är ett sätt och nu vill Skjutsgruppen knyta ihop landets föreningar med nytt verktyg för att få fler att åka tillsammans.

Redan i dag finns många samåkningsforum i olika former – allt från små privata lokala grupper till större landsomfattande organisationer. Verktygen för att hitta och erbjuda skjuts är flera; från fysiska anslagstavlor till digitala produkter som appar, hemsidor och sociala medier. Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen har funnits i 15 år och samlar över 80 000 deltagare som intresserar sig för samåkning. Nu ska de, tillsamans med Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Umeå kommun och Göteborgs stad, börja bygga ett nytt verktyg som ska knyta ihop civilsamhället kring samåkning.

– Sverige har en stor utmaning framför sig om etappmålet att minska utsläppen från inrikestransporter med 70 procent till 2030 ska nås. Vi har inte så mycket tid på oss och det är svårt att skapa nya sammanhang för att känna tillit att börja samåka med varandra. Däremot finns redan dessa tillitsfulla sammanhang i form av Sveriges alla föreningar som 75 procent av landets befolkning är med i, säger Mattias Jägerskog, ordförande för den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.

Den nya samåkningsplattformen som har börjat byggas under november ligger bakom inloggning som en widget på föreningarnas egna digitala sidor. Där kan medlemmarna be om eller erbjuda skjuts till olika platser till varandra inom föreningen. Sedan kommer det finnas möjlighet att välja om man vill samåka med andra föreningar, det vill säga att förfrågan kan gå ut till bara den egna föreningen eller samtliga anslutna föreningar.

– Tilliten finns redan inom varje enskild förening, nu finns möjlighet att utöka den genom att vi knyter ihop föreningslivet, säger Mattias Jägerskog.

"Samåkning kan användas till så mycket
"Samåkning kan användas till så mycket. Man kan pendla, åka till mormor och samköra till olika evenemang bland annat" säger Mattias Jägerskog, ordförande för den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. Foto: Privat

De olika samåkningsgrupperna som finns kan nyttjas till många olika saker. På Skjutsgruppens facebooksida för samåkning berättar flera om lyckad samåkning – en har fått skjuts mellan Värmland och Örnsköldsvik, en annan erbjuder gratis resa till Spanien i utbyte mot hjälp att köra bilen, en tredje har kört en katt en av flera sträckor mellan Halmstad och Stockholm och en fjärde efterlyser någon att åka med från Eksjö till Tantrafestivalen. De allra flesta verkar nöjda med hur forumet fungerar, men någon tycker att “det suger”, har aldrig fått napp och tipsar om en annan grupp i stället.

– Samåkning kan användas till så mycket. Man kan pendla, åka till mormor och samköra till olika evenemang bland annat. Det är redan otroligt populärt och sprider sig. Nu utvecklar vi det här nya verktyget som vi börjar testa under 2023. Då kan vi också koppla på nya föreningar. Varje vecka hör föreningar av sig och vill vara med. Det känns väldigt roligt och vi får en känsla för hur det kommer fungera redan nu, säger Mattias Jägerskog.

Öppna data om samåkning

Projektet syftar också till att få ut öppna data om samåkning, vilket är helt nytt i Sverige.

– Med öppna data menas att vem som helst kan se den, analysera och titta på hur samåkningen ser ut i landet; vilka sträckor och tider samåker man, hur går det till, hur många åker tillsammans, med mera. Genom korrekta analyser kan man bättre arbeta med frågan om minskade utsläpp, vilket kan intressera exempelvis den offentliga sektorn. Tidigare har vi inte kunnat se vilka insatser som krävs för ökad samåkning och minskade utsläpp, men med öppna data kommer det nu bli möjligt, berättar Mattias Jägerskog.

Projektet, som är ett samarbete mellan Skjutsgruppen, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Umeå kommun och Göteborgs stad, finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.