Radar

FN kritiserar Sveriges arbete för barn

Skuggor över en grusplats och ett barn i övre högra hörnet.

Trots att Barnkonventionen varit svensk lag i tre år får regeringen nu skarp kritik från FN:s barnrättskommitté. Kommittén skriver bland annat att det behövs åtgärder för att motverka diskriminering och våld mot barn, och att det råder stora regionala skillnader. 

För sjätte gången har FN:s barnrättskommitté granskat regeringens politik och konstaterar att det finns många förbättringsområden. Bland annat understryker de att det behövs en oberoende klagomålsmekanism för barn och att man behöver arbeta mer för att säkerställa barns rättigheter inom rättsväsendet och på migrationsområdet. De uttrycker även oro för det våld som barn har utsatts för på Sis-hem och vill att lagstiftningen som tillåter att barn isoleras ska ses över.  

Ytterligare en sak som lyfts är barns rättigheter kopplat till kriminalitet där Barnrättskommittén starkt avråder Sverige från att sänka straffrättsåldern från 15 år.

Bris – Barnens rätt i samhället – skriver i ett pressmeddelande att de välkommnar rekommendationerna och kommer fortsätta driva på för en förändring. 

Sedan tidigare har även Barnombudsmannen riktat kritik mot tillämpningen av Barnkonventionen. Detta har föranlett en granskning av Riksrevisionen som beräknas vara klar i slutet av 2023. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV