Glöd · Ledare

Vi behöver både den stora och den lilla världen

”Nu är vi återigen tillsammans, nu har vår lilla värld slutit sig omkring oss i trygghet, vishet och ordning efter en tid av skräck och förvirring”, säger Jarl Kulles rollfigur Gustav Ekdahl i slutet av Ingmar Bergmans mästerverk Fanny och Alexander från 1982. Vad han pratar om är det borgerliga kärnfamiljsidealet, en liten värld där man har kontroll och där relationerna är påtagliga och konkreta, till skillnad från den stora, skrämmande och diffusa världen där utanför.

Jag kommer att tänka på det här citatet när jag läser om den senaste rapporten från Ungdomsbarometern. I den beskrivs hur många ungdomar ser mörkt på framtiden, många tycker att samhället är på väg åt fel håll och man ser små möjligheter att påverka. Samtidigt, eller kanske just därför, värderar många ungdomar familjen högre än vad tidigare generationer har gjort. De har inte så bråttom att hitta en egen partner utan håller istället hårt i hemmet och tryggheten.

Livet kan beskrivas som ett ständigt pendlande mellan den lilla och den stora världen, och kanske är det inte så konstigt att många sluter sig inom den lilla världen nu när den stora – med pandemier, krig och ekonomisk kris – tycks oroligare än på länge.

Det är för övrigt inte bara inom de rika och borgerliga kretsarna som vurmandet för den lilla världen återkommer. I Kerstin Ekmans Händelser vid vatten, som just nu visas på SVT, beskrivs Stjärnbergskollektivet – en grupp vänsterorienterade människor som har flyttat långt ut i skogen för att avskärma sig från samhället och resten av världen och leva “naturligt”. Det sektliknande kollektivet leds av patriarken Petrus som styr vad de andra i gruppen får säga och göra. 

Sekttänkandet, där man ständigt matas med samma åsikter och slutar ifrågasätta, är ett av de problem som kan uppstå om vi sluter oss för mycket inom den lilla världens ramar. Andra problem som ligger nära är inskränkthet och rasism. Hos den som aldrig möter världen utanför kan lätt misstänksamhet och xenofobi börja gro. 

Men man kan också vända på det och säga att det finns en fara i att låta den stora världen ta för stor plats. Att ständigt uppdatera nyhetsflödet och vara vaksam på allt som händer skapar lätt stress och ångest över att inte kunna påverka. I vissa fall kan det också göra att man försakar sina nära relationer eftersom man är alltför upptagen med att rädda världen.

Det är också i den lilla världen som många hämtar sin energi, i samtal och umgänge med familj och vänner – utan den lilla världen blir det helt enkelt svårt att mäkta med att ta sig an den stora.

Den självklara slutsatsen blir att vi behöver båda världarna, men just i dessa tider är det kanske extra viktigt att påminna om den stora världen. Den upphör ju nämligen inte att existera bara för att vi väljer att blunda.

En ny EU-lagstiftning ska stoppa så kallad “fast fashion” inom EU.

Invånarna i norra Syrien som redan var hårt drabbade av inbördeskriget drabbas nu också av ett extremt stort jordskalv. Fruktansvärt.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.