Radar

Klimatneutralt byggande kan bli norm i Malmö

En kommande tillbyggnad på förskolan Klövervallen i stadsdelen Rosengård i Malmö ska förses med solceller på taket.

Fasader av återbrukat tegel. Solpaneler på taket. Fler parkeringar för cyklar och färre för bilar. Så tar tillbyggnaden av förskolan Klövervallen i Malmö ett steg mot klimatneutralt byggande som norm, menar Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Sedan årsskiftet är solceller på taket norm på Malmö kommuns nya och tillbyggda hus. Nu går förskolan Klövervallen i stadsdelen Rosengård ett steg längre, i riktning mot ett klimatneutralt byggande, enligt stadsbyggnadsnämndens ordförande Stefana Hoti.

– Det här projektet visar att det är går att kombinera höga ambitioner kring barns livsmiljö och klimatvänlighet, samtidigt som det är kostnadseffektivt. Från i år är solceller norm på våra gemensamma byggnader, och jag ser att detta projekt innebär ett steg mot att även klimatneutralt byggande blir norm, säger hon i ett uttalande.

Förskolans nya tillbyggnad ska rymma 80 barn, och är enligt kommunen ett pilotprojekt när det gäller klimat- och kostnadseffektivitet.

– Särskilt glad är jag över att detta pilotprojekt genomförs i Rosengård, eftersom det är oerhört viktigt att det byggs med hög kvalitet i hela staden, säger Stefana Hoti.

Malmös solcellsnorm kom till i augusti 2022 som ett sätt att möta de stigande energipriserna. Förutom att nya hus och tillbyggnader ska förses med solceller skjuter kommunen till med pengar i en pott som gör det möjligt för exempelvis skolor att bygga solceller som den egna verksamheten inte har möjlighet att finansiera.

Läs ävenNytt verktyg räknar klimatpåverkan från återanvänt byggmaterial