Radar

Nytt verktyg räknar klimatpåverkan från återanvänt byggmaterial

Intresset för att använda återbrukat material ökar.

Intresset för att återanvända byggprodukter och material i nya byggnader ökar. Det ger byggsektorn stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan, men det finns en osäkerhet kring hur man beräknar den. Nu lanseras en handledning som ska göra det lättare.

– Vi vill lyfta fram klimatvinsterna med återbrukade byggprodukter och samtidigt göra det enklare för branschen att förstå hur de kan räkna, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Handledningen är utformad utifrån den europeiska standarden för hur byggnaders miljöprestanda värderas. Den är också förenlig med Boverkets förslag på krav på klimatdeklarationer, som väntas införas 2022.

Återbruk minskar klimatutsläppen

– Standarden för värdering av byggnaders miljöprestanda är väldigt tekniskt och teoretiskt formulerad. Denna handledning underlättar vårt arbete genom att den förenklar på ett pedagogiskt sätt, säger Emma Östlund, hållbarhetschef på Ettelva Arkitekter, som tillsammans med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgrens, varit med och utvärderat handledningen.

Enligt Johanna Andersson är det alltid bättre att använda återbrukat material ur ett materialresursperspektiv. Ur ett klimatperspektiv är det nästan alltid bättre, med några få undantag:

– Återbruk ersätter nytillverkning och minskar därmed klimatutsläppen som är kopplade till såväl resursutvinning som tillverkning och avfallshantering. Det kan uppstå nya utsläpp i samband med återbruk, men i regel inte i närheten av den nivå som utsläppen vid nytillverkning, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV