Radar

Fler miljömärkta mobilabonnemang

En smartphone använder ungefär lika mycket el som ett kylskåp, om man räknar in elen i serverhallar, datatransport genom fiberoptiska kablar med mera.

Svenskar toppar listan för antal mobiler som ligger hemma oanvända per capita. Det vill Bra miljöval ändra på, med sin miljömärkning av mobilabonnemang. Nyligen har ytterligare 20 000 mobilanvändare fått miljömärkta abonnemang.

I Sverige ligger fler mobiltelefoner och skräpar i byrålådor än vad vi har invånare. I tyska företaget Rebuys analys av hur 27 länder i världen hanterar sina elektroniska produkter efter att de slutat användas är svenskarna sämst i klassen, med 1,31 oanvända mobiltelefoner per capita.

– Att förlänga livet på en mobil är väldigt viktigt. All miljöpåverkan från produktionen kommer ju en gång till när du köper en mobil. Använder du den dubbelt så länge har du halverat miljöpåverkan, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval, som är Naturskyddsföreningens miljömärkning.

Sedan två år tillbaka finns mobilabonnemang märkta Bra miljöval, men bara hos en enda operatör, ETC Mobil – fram till nu, när operatören Verbal valt att märka alla sina abonnemang med Bra miljöval. Det rör 20 000 mobilanvändare.

– Mobilanvändning har mer påverkan på miljön och klimatet än de flesta tror. Det är dags för oss att ta ett större ansvar, säger Jonas Lindgren, vd för Verbal, i ett uttalande.

En smarttelefon innehåller i genomsnitt 68 olika metaller, plus plast och andra material. Den gruvdrift som krävs för att utvinna metaller som finns i mobiltelefonen, däribland koppar, guld, silver och titan, har stor miljöpåverkan och är mycket resurskrävande.

"Många vill göra rätt
"Många vill göra rätt. Vi hoppas att märkningen gör det tydligare att det finns en skillnad och att det blir enklare att välja nu när det finns miljömärkta abonnemang", säger Eva Eiderström, chef för Bra miljöval. Foto: Naturskyddsföreningen

Kriterierna för att få märka abonnemanget med Bra miljöval ska bland annat uppmuntra till att mobilen används längre i stället för att byta ut den ofta.

– Kriterierna ställer inga krav på själva mobilen eftersom det är abonnemangen som märks, men man kan hjälpa användaren att exempelvis ta hand om sin mobil om den gått sönder, berättar Eva Eiderström.

Något som kan ske genom ett avtal där mobiltelefonen kan repareras på ett kostnadseffektivt sätt. Operatören ska även erbjuda en återbrukad mobiltelefon som ett lättillgängligt alternativ oavsett abonnemangsform.

Drar lika mycket el som ett kylskåp

Ett annat kriterium för Bra miljövals-märkningen är att den som levererar abonnemanget har ett ansvarsfullt sätt att hantera sin drift, exempelvis genom att mobilnätet drivs med Bra miljöval-märkt el. Varje mobiltelefon tar nämligen många gånger mer el i anspråk än det som strömmar genom laddsladden på natten – i serverhallar där data som finns i molnet lagras, och när data transporteras genom långa fiberoptiska kablar. Den totala elanvändningen under tiden man använder mobiltelefonen motsvarar ungefär ett kylskåps elanvändning, enligt forskare på Chalmers tekniska högskola.

Ingen av de större operatörerna har hittills valt att märka sina abonnemang med Bra miljöval.

– Inte ännu. Ofta har mindre företag mer incitament att skaffa sig en marknadsfördel, de visar vägen för större företag, säger Eva Eiderström.

Hon tror att det faktum att Verbal erbjuder företagsabonnemang skulle kunna få betydelse även för kommuner som har krav på att upphandla så miljömärkt som möjligt.

Men även hos privatpersoner hoppas Eva Eiderström att miljömärkningen av mobilabonnemang ska bli intressant.

– Många vill göra rätt. Vi hoppas att märkningen gör det tydligare att det finns en skillnad och att det blir enklare att välja nu när det finns miljömärkta abonnemang.

Läs ävenForskare: Utvinn ur elskrot och inte jorden

Några av Bra miljövals miljökrav på mobiltelefonabonnemang

Erbjuda avtal där mobiltelefonen kan repareras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Erbjuda återbrukad mobiltelefon som ett lättillgängligt alternativ oavsett abonnemangsform.

Ge abonnenten möjlighet och incitament att lämna in sin fungerande mobiltelefon för återbruk.

Ge abonnenten möjlighet och incitament att lämna sin uttjänta mobiltelefon till återvinning.

Mobilnätet drivs med Bra miljöval-märkt el, som är förnybar och uppfyller högt ställda miljökrav på elproduktionen.

Källa: Bra Miljöval