Radar

Forskare: Utvinn ur elskrot och inte jorden

I datorer och mobiltelefoner döljer sig värdefulla metaller.

Det är inte hållbart att utvinna kritiska metaller för att tillverka ny teknik. I stället måste vi snabbt bli bättre på att återvinna de metaller som finns i elskrot, slår brittiska forskare fast.

Samtidigt som jorden håller på att dräneras på sällsynta jordartsmetaller har många av oss dem lagrade i våra hem – i mobiltelefoner och datorer vi inte längre använder, säger Elizabeth Ratcliffe, från Royal Society of Chemistry (RSC) till BBC.

I en kampanj försöker RSC nu uppmärksamma det ohållbara i att fortsätta utvinna alla de sällsynta metaller som finns i konsumentelektronik, i stället för att ta hand om det som redan utvunnits.

Elskrotberget växer

Några av de ämnen som är nödvändiga för ny teknik håller helt enkelt på att ta slut. Samtidigt växer elskrotberget med närmare två miljoner ton per år. Mindre än 20 procent samlas in och återvinns.

Oroligheter och konflikter utgör också ett hot mot försörjningskedjan för kritiska jordartsmetaller. Till exempel har kriget i Ukraina bidragit till att priserna på nickel, en viktig komponent för batterier till eldrivna fordon, skjutit i höjden. Priset på litium, en annan viktig komponent inom batteriteknologi, har ökat med nästan 500 procent mellan 2021 och 2022.

Större ansvar

Men det finns också en växande efterfrågan på mer hållbar teknik. I en undersökning RSC har gjort med 10 000 svarande i tio länder sade 60 procent att de skulle vara mer benägna att byta till ett konkurrerande märke om de visste att deras produkt tillverkades på ett mer hållbart sätt.

Elizabeth Ratcliffe efterlyser större ansvarstagande från tillverkare och återförsäljare. Hon föreslår bland annat tjänster som att man ska kunna lämna sina elektronikprodukter till återförsäljaren och veta att de kommer att återvinnas på ett säkert sätt.

– Instabiliteten i försörjningskedjorna bekräftar bara det faktum att vi behöver en cirkulär ekonomi för de här materialen. Just nu utvinner vi dem bara för gott.

Ämnen som riskerar att ta slut det närmaste århundradet

Gallium: Används bland annat i medicinska termometrar, LED och solpaneler.

Arsenik: Används bland annat i fyrverkerier och vid tryckimpregnering av trä.

Silver: Används i speglar, antibakteriella kläder och handskar för pekskärmar.

Indium: Används i bland annat mikrochip, sprinklersystem för brandsläckning och solpaneler.

Yttrium: Används i LED-lampor, kameralinser och i behandling av vissa cancerformer.

Tantal: Används i kirurgiska implantat, elektroder för neonskyltar, hörapparater och pacemakers.

Källa: BBC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV