Radar

Tyst vindkraft växer på träd

Sol- och vindkraftsträdet kan försörja upp till tio lägenheter med el.

I ett bostadsområde i norra Göteborg har ett lite ovanligt träd tagit form. I stället för klorofyll är det solpaneler som omvandlar solens ljus till användbar energi. Bladen består av vindturbiner.

– Jag tycker det ser väldigt coolt ut, det kan ses som en konstnärlig utsmyckning som bonus till klimatnyttan, säger Ellen Johnsson, projektledare på Familjebostäder.

Trädet som nu står uppmonterat på Eriksbo torg i norra Göteborg mäter nio meter på höjden. Kronan är tio meter bred och dess 30 gröna blad av plast är vindturbiner som ger energi från 2,5 sekundmeters vind – en svag bris. Därutöver sitter 20 mindre solpaneler uppmonterade på grenarna.
Elen som produceras väntas vara 20 000–40 000 kWh per år, vilket motsvarar fem till tio lägenheters elenergibehov.

– Spannet beror på väderförhållanden. Det ska bli spännande att se hur mycket energi vi får ut, säger Ellen Johnsson.

Trädet är tillverkat av ett franskt företag och kostar ungefär en miljon.

Är det dyrare än om ni köper annan förnyelsebar el?

– Det beror på utfallet såklart, men troligtvis är det dyrare än annan energi vi jobbar med brett. Solcellspaneler på tak ger större effekt. Men här jobbar vi med att ta vara på vinden på en plats där annan vindkraft inte är aktuell, säger Ellen Johnsson.

Turbinerna ger el från 2,5 sekundmeters vind
Turbinerna ger el från 2,5 sekundmeters vind. Foto: Familjebostäder

Till skillnad från andra vindturbiner är trädet nämligen ljudlöst och kan därför placeras mitt bland bostadshusen.

– Det är väldigt häftigt. Turbinerna använder magneter och genererar elen helt friktionsfritt. Det finns inga remmar eller motstånd, säger Ellen Johnsson.

Vindbuske i Malmö

Vindkraftsträdets livslängd är mellan 20 och 30 år, enligt leverantören.

– Vi hoppas att det ska generera el i många år men det är framför allt utvärderingen som är det värdefulla. Vi tänkte ta det bästa i testet och utveckla vidare, säger Ellen Johnsson, som tycker att vindturbinerna är det mest intressanta med trädet.

Vindkraftsträdet i Göteborg håller på att monteras upp
Vindkraftsträdet i Göteborg håller på att monteras upp. Foto: Familjebostäder

Planerar ni att sätta upp fler sol- och vindträd?

– Om trädet i sig ger bra utfall kan det absolut bli fler träd. Ett annat alternativ är att fokusera på vindturbinen i sig själv och isolera tekniken i turbinen. Det kanske inte behöver vara i formen av ett träd.

Något lika stort sol- och vindträd finns inte i Sverige idag. Däremot har Helsingborg en mindre variant och i Malmö finns en vindbuske. Dessutom finns ett vindträd på museet Tom Tits i Södertälje.

Trädet invigs 31 januari.

Läs ävenNytt samarbete ska ge mer vindkraft i Östersjön

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV