Radar

Levande labb ska få grannar att umgås

HSB vill öka tryggheten och välmående hos sina boende genom att få dem att umgås mer.

Mer gemenskap grannar emellan kan öka tryggheten, hälsan och få folk att dela prylar med varandra. Det tror HSB Skåne som i ett Lundabaserat forskningsprojekt söker vägar att föra boende närmare varandra.

Ibland talas om svenskar som världens ensammaste folk, eftersom Sverige utmärker sig internationellt med en hög andel ensamhushåll. 41 procent av landets hushåll består av endast en person.

Nu vill HSB Skåne undersöka om det går att skapa social gemenskap i ett grannskap, och se om gemensamma ytor kan användas för att öka umgänget mellan grannarna. Det sker som en del av ett forskningsprojekt som bostadsbolaget genomför tillsammans med HSB Living lab (se faktaruta) och företaget Generation Marianne, som arbetar över generationsgränserna för att förebygga psykisk ohälsa och bryta ofrivillig ensamhet.

Projektet kan leda till ökad hållbarhet på flera nivåer, enligt Malin Bengtsson, kommunikationschef på HSB Skåne.

– Om man får till en god gemenskap grannar emellan kan det leda till ökad hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar som bor i de här husen. Detta är bra både för de boende själva och samhället i stort. Vi ser också andra hållbarhetsfördelar i det här projektet – genom att de boende får möjlighet till utökat socialt nätverk kan de dela på såväl ytor som prylar i högre grad.

Boendes intressen styr

De som ska erbjudas delta i forskningsprojektet bor i hyresrätter och bostadsrätter i Arenastaden i Lund. Genom en enkätundersökning och en efterföljande workshop kommer de boende få lämna önskemål på aktiviteter som sedan kan bilda olika aktivitetsgrupper. Aktiviteterna ska på så sätt anpassas efter deltagarnas intressen och behov.

– Några exempel på kontaktytor kan vara bokcirkel, gemensamma promenader, odling, träffar för kort- eller brädspel, handarbete eller annat som de boende själv är intresserade av, berättar Malin Bengtsson.

Har era boende efterfrågat detta, eller varför tror ni att det behövs nya kontaktytor?

– Gemenskap i boendet har varit en hjärtefråga för HSB sedan starten för 100 år sedan och i det här projektet vill vi utforska om det finns metoder för att kicka igång granngemenskap. Genom att lära känna sina grannar vill vi också undersöka om den upplevda tryggheten i ett område kan ökas.

Levande forskningslabb

HSB Living lab är ett sorts levande forskningslabb, där forskare från Chalmers tekniska  högskola testar och undersöker framtidens boende, samtidigt som människor lever sina vanliga liv mitt i forskningsprojekten.

De beskriver sig själva som en ”testbädd för hållbart boende”, och forskarna utvecklar och testar olika innovationer som byggnadsintegrerade solceller, energieffektiva sätt att förvärma ventilationsluften i bostäderna och sociala tvättstugor.

Det levande labbet befinner sig i Göteborg, men forskningsresultat från HSB Living lab testas även ute i vanliga bostadsrättsföreningar ute i landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV