Radar

Skånska bin samlar in giftig pollen

Honungsbi samlar pollen och nektar från en äppelblomma i en skånsk äppelodling.

Honungsbin och andra pollinerare exponeras för höga halter av giftiga ämnen från kemiska bekämpningsmedel. Det visar en studie från SLU och Lunds universitet.

Pollen som honungsbin samlar in innehåller höga halter av insektsgifter, som kan utgöra en risk för bina. Det visar den nya studien, som baseras på data från åtta olika platser i Skåne, som är Sveriges mest jordbruksintensiva område.

Tidigare forskning har visat att insektsgift påverkar bins förmåga att orientera sig och samla in föda.

Forskarna hittade även rester av bekämpningsmedel i luft och nektar, men det visade sig att växternas pollen innehöll flest farliga ämnen, i högst koncentrationer.

– Ett intressant resultat är att några få substanser står för den största risken. Men för flera av de substanserna har godkännandet för användning nyligen gått ut, så vi kommer förmodligen att se en minskad risk framöver, säger Mikaela Gönczi, föreståndare för SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) i ett pressmeddelande.

Det farligaste insektsgiftet som upptäcktes i pollen, indoxakarb, hör till de ämnen som har förbjudits att använda sedan studien genomfördes. 
Forskarna bedömer inte att de bekämpningsmedel som uppmättes i luften innebär några risker för människor som andas in luften.

Läs även: Bekämpningsmedel ger slöare bin

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV