Radar

Oxfam: Ekonomisk jämlikhet skapar tryggare samhällen

En större ekonomisk jämlikhet skulle skapa tryggare och mindre polariserade samhällen, enligt en ny studie av organisationen Oxfam.

Samtidigt som den extrema fattigdomen i världen ökar för första gången på 25 år hamnar två tredjedelar av all ny förmögenhet hos den rikaste procenten av befolkningen. Det visar en undersökning av organisationen Oxfam, som vill se mer jämlikt fördelade resurser.

Undersökningen presenteras i anslutning till det världsekonomiska forumet i Davos och organisationens svenska gren konstaterar att ojämlikheten ökar även i Sverige. Fem enskilda svenskar äger mer än fem miljoner svenskar tillsammans.

– Världens förmögenheter, makt och inflytande är extremt ojämlikt fördelade. Framför allt finns det oerhört många som nästan inte har några tillgångar alls och några få individer äger mer än en majoritet av världens befolkning. 820 miljoner människor – ungefär en av tio – går hungriga. Samtidigt stiger dollarmiljardärernas förmögenheter med över 2,7 miljarder dollar om dagen, säger Suzanne Standfast, generalsekreterare på Oxfam Sverige i ett pressmeddelande.
 
Till pandemin, klimatkrisen och Rysslands invasion av Ukraina läggs nu inflationen och Oxfam varnar för att den ekonomiska ojämlikheten ska gå ut över människors rättigheter, genom att det skapas otrygga och polariserade samhällen. Vägen att gå är enligt organisationen att minska skattetrycket för de med de minsta resurserna, och att öka trycket på de rikaste och på företag.  För att nå dit uppmanar man nu både regeringar och institutioner att se hur de med störst tillgångar kan fås att bidra mer. En tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag föreslås, samt att skatteflykt och skatteplanering motverkas.

– Vi lever i en värld som nu präglas av polarisering och ojämlikhet. Det mänskliga lidandet är enormt. Men ojämlikhet är ingen naturlag. Det är ett resultat av politiskt agerande och vi kan och måste välja att försöka sätta stopp för den ökande ojämlikheten. Det finns ingen enskild åtgärd som är hela lösningen, men skattepolitiken är avgörande för att minska ojämlikheten. Därför uppmanar vi nu regeringar att öka skatten för de allra rikaste och säkerställa ett stopp för skatteflykt, säger Suzanne Standfast.

Läs mer! Omstöpt ekonomi grunden i hållbara samhällen
I boken Earth For All: a survival guide to humanity, som just kommit ut på svenska, konstaterar internationella forskare att samhällen behöver förändras för att bli hållbara. Men det skulle kräva den snabbaste ekonomiska omställningen i historien. 

Lennart Spetz

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV