Radar

Nu ska företag kunna se ekosystemens betydelse 

Besprutning med insektsgift kan orsaka pollinerares död, vilket minskar skörden.

Över hälften av världens BNP är beroende av fungerande ekosystem. Ett nytt verktyg från Världsnaturfonden WWF ska hjälpa företag att identifiera vilka risker för biologisk mångfald deras verksamhet medför, och hur de går att undvika.
     – Det kan ge den ögonöppnare eller dörröppnare som de kanske behöver, säger Margareta Renström-Lindhe från WWF.

I Sichuanprovinsen i Kina klättrar lantbrukare omkring i päronträdens kronor med små dunvippor i händerna. De rör sig metodiskt från blomma till blomma för att utföra den pollinering som bin och humlor tidigare skötte alldeles gratis. Sedan 1980-talet är insekterna försvunna, till följd av att kemiska bekämpningsmedel överanvänts. Manuell pollinering av fruktträd är ett exempel på att förlust av biologisk mångfald kan bli en dyr affär.

– Det är viktigt att företag och näringsliv förstår att hotet om förlust av biologisk mångfald alltid innebär en risk – både för företagen och för arterna, säger Margareta Renström-Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald och näringsliv på Världsnaturfonden WWF.

Materiella risker med förlust av biologisk mångfald kan vara att avverkning av skog uppströms innebär risk för översvämning, och att utarmning av jorden kan ge sämre skörd.

– Dessutom finns ryktes- eller varumärkesrisker, om man handlar från områden där man vet att det finns förlust av biologisk mångfald utan att man tar hänsyn till det, säger Margareta Renström-Lindhe.

Riskfilter ska hjälpa företagen

För att hjälpa företagen att komma igång med att arbeta med biologisk mångfald har WWF nu utarbetat ett så kallat riskfilter, som lanserades på Världsekonomiskt forum i schweiziska Davos i måndags.

–  Vi hoppas att det här filtret kan ge en ingång till att företagen kan kartlägga sina värdekedjor och prioritera var man ska göra insatser, säger Margareta Renström-Lindhe.

Riskfiltret baseras på kartor och är öppet för alla att använda gratis.

– Man knappar in sin sektor, till exempel om jag jobbar som matimportör går jag in och tittar på jordbruksföretag, och att jag handlar från ett visst område. Vi vill att företagen ska gå vidare och använda filtret för sina dotterföretag och leverantörer. Så kan man göra en mapping över vad man eventuellt har för risker, så att man kan prioritera vad man ska göra för att motverka riskerna.

Margareta Renström-Lindhe ser ett växande intresse för biologisk mångfald bland företag
Margareta Renström-Lindhe ser ett växande intresse för biologisk mångfald bland företag. Foto: WWF

Riskfiltret baseras på globala datakällor, vilket enligt Margareta Renström-Lindhe gör att det lämpar sig allra bäst för stora, multinationella företag.

– Köper jag bara från Sverige har jag ofta detaljerad kunskap redan. Det är lättare att få kontakt med sin leverantör. Vi har vår egen rödlista och listor på hotade habitat och så vidare, säger hon.

Vad hoppas ni uppnå med riskfiltret?

– Jag hoppas verkligen att företagen tar till sig att hotet med förlust av biologisk mångfald är en jättestor risk, och vi har ett kollektivt ansvar för att se till att trenden med förlust av biologisk mångfald vänder. Det kan ge den ögonöppnare eller dörröppnare som de kanske behöver.

Röda områden på kartan har hög risk för förlust av biologisk mångfald
Röda områden på kartan har hög risk för förlust av biologisk mångfald. Bild: WWF

Svårt att förstå

Biologisk mångfald är enligt Margareta Renström-Lindhe ny mark för många företag – men intresset ökar.

– Vi ser ett jättestort intresse som har seglat upp bland företagen de senaste åren. Exempelvis genom att World economic forum tar upp dessa risker, bara i dag (16 januari, reds anm) var det flera presentationer om biologisk mångfald. Och vi får många frågor från företag specifikt.

Samtidigt händer inte mycket inom näringslivet på den här fronten. Varför tror du det är så?

– En av orsakerna tror jag är att det är svårt att förstå. Det är inte bara förlusten av arter och ekosystem utan även genuppsättningar av arter. Det förstår inte gemene man. All biologisk mångfald är platsbaserad. Vad som gäller på en naturbetesmark i södra Sverige kanske inte gäller i norra Sverige. Det finns inte några koldioxidekvivalenter som gäller överallt. Klimatet är på nåt sätt enklare. Inte att åtgärda, men att förstå.

Läs även: Så ska biologisk mångfald och odling gynna varandra

WWF:s riskfilter

Ett gratis onlineverktyg som hjälper företag att kartlägga vilka risker deras verksamhet innebär när det gäller biologisk mångfald. Ett exempel är om du handlar med vildpollinerade grödor från ett område  där pollinatörer hotas innebär det en materiell risk för din verksamhet.

Bedömningen av riskerna är knuten till den specifika plats verksamheten bedrivs, och riskanalysen bygger på drygt 50 globala datakällor som täcker information om skyddade områden, arter, och de främsta drivkrafterna till förlust av biologisk mångfald, exemepelvis avskogning och föroreningar.

Källa: WWF