Radar

Nu ska giftiga lysrör bort – mycket el att spara

Lysrör som innehåller kvicksilver ska inte få säljas inom EU längre.

Över 17 miljoner lysrör innehåller ett av våra farligaste miljögifter och ska därför fasas ut. Ett byte till LED-lysrör kan spara lika mycket el som 800 000 hushåll gör av med på ett år.

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna, som kan skada både miljö och människors hälsa. Ämnet bryts inte ner i skog och mark utan ansamlas i vatten och levande organismer, och kan dessutom spridas långa sträckor i luften i form av kvicksilverånga.

Sedan år 2006 har EU därför fasat ut kvicksilver från olika produkter. Men lysrör har varit undantagna i brist på energieffektiva alternativ. I dag finns LED-lysrör på marknaden och utfasningen av de gamla lysrören har inletts. Två typer av lysrör får nu inte längre säljas inom EU efter den 24 februari. Den 24 augusti i år förbjuds försäljning av ytterligare två sorters lysrör.

Totalt rör det sig om över 17 miljoner armaturer som ska förses med nya lysrör, och medvetenheten om detta behöver öka, enligt Mikael Castanius, vd för intresseorganisationen Belysningsbranschen.

– Alltför många fastighetsägare är omedvetna om den nya lagstiftningen och behöver agera. I de flesta svenska fastigheter sitter det mängder med lysrörsarmaturer. För att klara omställningen är det verkligen hög tid att börja budgetera för utbyte, säger han i ett pressmeddelande.

Byts lysrören till LED är energibesparingen 50 procent. Totalt kan det röra sig om en besparing av el på över 4 terawattimmar, vilket är lika mycket som 800 000 hushåll gör av med under ett år, enligt Mikael Castanius.

Belysningsbranschen befarar dock leveranssvårigheter eftersom efterfrågan på LED-lysrör ökar kraftigt.

Uttjänta lysrör ska lämnas på återvinningscentralen eller miljöstationen, och sorteras som farligt avfall eller el-avfall.

Läs även: LED-lampan ingen räddare i nöden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV