Radar

Våtmarksaktivister manar till bojkott av jord med torv: ”Som brunkol”

En person fyller en kruka med jord från en påse.

Visste du att planteringsjorden i affären ofta innehåller fossil torv, som spär på växthuseffekten när du odlar? Föreningen Återställ våtmarker startar nu en kampanj för att bojkotta torv-jorden.
– De flesta känner nog inte till att torv är fossilt, det är jämförbart med brunkol, säger Helen Wahlgren från Återställ våtmarker.

Våren står för dörren och hoppfulla odlare kånkar stora jordsäckar från affären. Den som gör det i dagarna kan mötas av klistermärken med varningstrianglar med texten ”Torv är fossilt” och ”Bojkotta torv”, en kampanj som organisationen Återställ våtmarker står bakom.

Jordpåsarnas innehåll består nämligen till största delen av fossil torv. Den har bildats från delvis förmultnade växter som under torvbrytningen och planteringen i torvjord frisätts till atmosfären. Torv har fantastiska odlingsegenskaper, men bidrar alltså till växthuseffekten.

Hela sex procent av de globala koldioxidutsläppen kommer från utdikade torvmarker. Det är mer än dubbelt så mycket som flyget bidrar med.

– Torvbrytningen måste omedelbart upphöra. Vi befinner oss i en total klimatkatastrof och den absolut enklaste åtgärden för klimatet är att återväta torvmarker och sluta med torvbrytning, säger Helen Wahlgren från Återställ våtmarker.

Föreningen blev känd för en bredare allmänhet under 2022 för ett antal civila olydnadsaktioner på motorvägar. Aktivisterna drog uppmärksamhet till torrlagda våtmarkers klimatpåverkan – de står för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

– Vi kräver att regeringen inför ett omedelbart förbud mot torvbrytning, säger Helen Wahlgren.

Ett av Återställ våtmarkers klistermärken som manar till bojkott av torv
Ett av Återställ våtmarkers klistermärken som manar till bojkott av torv. Foto: Återställ våtmarker

Alternativ till torvjord

Globalt består vår jord av tre procent torvmarker, som lagrar dubbelt så mycket kol som alla världens skogar.

– Förlorar vi torvmarkerna ökar koldioxidhalten i atmosfären med 75 procent. Det är svindlande. Därför har vi valt att fokusera på torvbrytningen, säger Helen Wahlgren.

Det politiska intresset för torvbrytning beskriver hon som svalt.

Ni vill påverka regeringen men riktar er till konsumenter i bojkotten, hur tänker ni där?

– Att prata om hur klimatskadlig torvbrytningen är kan i förlängningen ha politisk betydelse. Enligt en Kantar Sifomätning från november i fjol tyckte 75 procent av befolkningen att det är viktigt att återställa våtmarker, säger Helen Wahlgren, som menar att det sett annorlunda ut utan Återställ våtmarkers motorvägsaktioner.

– Så att öka medvetenheten genom bojkotten kan också leda till starkare politisk påverkan, fortsätter hon.

I bojkott-kampanjen upplyser organisationen konsumenter om vilken jord som inte innehåller torv, via en qr-kod på klistermärkena. Flera stora jordproducenter har sådana alternativ, däribland Hasselfors, Weibull och Blomsterlandet.

Läs även: Stor förlust av viktiga våtmarker  Sverige sticker ut

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV