Glöd · Ledare

Coronahund till middag?

1729 skrev Jonathan Swift den satiriska novellen Ett anspråkslöst förslag, där han lade fram en annorlunda lösning på Irlands svält, fattigdom och stora barnaskaror. Förslaget gick ut på att de fattiga kunde sälja sina spädbarn som delikatessmat till de rika. När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap just avslutat årets “krisberedskapsvecka” som hade temat mat, så uppstår 2022 ett tillfälle att föreslå ett anspråkslöst förslag inför den stundande svenska vintern med höga matpriser: Ät coronahundarna!

Under pandemiåren skaffade rekordmånga familjer i Sverige hund. Men när hemifrånarbetet minskat och folk ville ut och resa igen går inte ekvationen med det nya husdjuret ihop och många hör av sig till hundstall för hjälp med omplacering av hund. Även veterinärkliniker hör av sig till hundstallar angående familjer som är beredda att avliva helt friska hundar. Andra vänder sig till uppfödare för att de vill lämna tillbaka hundenKatter är en annan typ av ”pandemidjur” som i rekordantal lämnats till katthem under hot om avlivning.

Låt oss använda ett av köttätares absolut vanligaste argument för att försvara det anspråkslösa förslaget att det istället för att bara avliva dessa överblivna djur och låta köttet gå till spillo, vore bättre att införa hundkött och varför inte också kattkött på menyn. Hundar och katter äts av köttätare i vissa andra länder och att dra skiljelinjer mellan ätande av kött från olika arter, vissa anses okej men andra inte, verkar minst sagt godtyckligt. Något av det köttätare säger allra oftast är nämligen: ”Jag har ingenting emot att äta kött så länge djuren har haft det bra så länge de lever!” Den logiska slutsatsen av det resonemanget vore att köttätaren inte heller bör ha något emot att äta coronahundar.

Vilken tillvaro kan vara bättre för djur i köttindustrin än det liv som coronavalparna fått under pandemin i familjer med gott om tid för lek och mys? Köttätare med djurskyddsåsikter borde vara villiga att betala ett bra pris för kött från djur som levt under sådana fina förhållanden! En del av priset kunde till och med gå till att ytterligare stärka djurskyddet så att fler djur får det bättre innan de slaktas. De flesta hundar som varit valpar under pandemin och nu lämnas för avlivning är drygt ett år gamla så köttet är säkert mört och fint. Det kanske smakar som kyckling.

Det mänskliga djuret i det moderna samhället har ett väldigt konfliktfyllt och inkonsekvent förhållningssätt till de andra djuren på planeten. Animal kingdom foundation och Soi dog foundation driver för närvarande en kampanj i Filippinerna för att lagar om förbud mot försäljning av hundkött till mänsklig konsumtion ska efterlevas. En överväldigande majoritet svenskar skulle om de får frågan stödja denna kampanj. Samtidigt är inte lika många beredda att stödja svenska kampanjer som Stoppa slakten – en kampanj vars budskap inte är mer eller mindre revolutionerande än att den uppmanar oss som samhälle att sluta slakta massor av friska individer.

En anledning till det mänskliga djurets inkonsekvens i förhållningssätt mot andra djur kan förklaras som ett skickligt undvikande av kognitiv dissonans. I en studie där deltagarna fick veta att de antingen senare ska få delta i provsmakning av kött, eller i provsmakning av cashewnötter, svarade de olika på frågor om huruvida vi bör ta moralisk hänsyn till djur. Om deltagarna trodde att de snart skulle äta biff svarade de också att kor hade lägre förmåga till känsloliv, jämfört med om de skulle äta nötter.

Hela svenska folkets absurt inkonsekventa inställning till kött från kor versus kött från hund kan förklaras i stora drag utifrån hur vi tillåter oss att tänka på hundindivider som kännande varelser som vi bör bry oss om och inte döda hursomhelst, just därför att vi inte äter dem. Om den person som säger att ”det är okej att äta kött från djur som haft det bra” under något års tid levde som vegan, vad skulle då hända med den personens inställning till de andra djuren? Kanske är det dags för köttätaren att göra detta och testa vilka känslor som döljs på grund av undvikandet av kognitiv dissonans. I annat fall bör köttätaren tillåta sig lite intellektuell hederlighet och gå med på att coronahundkött borde vara det finaste kött du kan äta.

Eller omvänt – denna text i andra ord: Om du upprörs av idén om att äta hund som avlivats under humana former så bör du även uppröras av idén om att äta slakterikött. Om du upprörs av tanken på välgödda coronavalpmagar på julbordet så verkar det som att det mest är en dålig ursäkt, det där talet om att köttätande och dödande av djur inte är något problem så länge djuren haft det bra så länge de fick leva.

24 av ledamöterna i vår nya riksdag vill verka för minskad köttkonsumtion.

Bara 24 riksdagsledamöter vill verka för minskad köttkonsumtion.