Glöd · Debatt

Vi har redan bestämt oss, nu är valet ditt

På söndag är det val.

DEBATT. Valet på söndag är ett av de viktigaste någonsin i Sverige. Det är vi som lever just nu som på allvar kan vara med och påverka framtiden, inte bara för vår egen del, utan för allt framtida liv.

Dels handlar det om vilken klimat- och miljöpolitik vi ska ha. Ska vi ta nya målmedvetna steg och göra allt vi kan för att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle, ska vi stå upp för och värna naturen och den biologiska mångfalden, ska vi skydda haven och skogen eller ska vi ge upp kampen för en bättre värld och därmed svika kommande generationer, djur och natur?

I grunden handlar det om ett tydligt vägval; vill vi kämpa för att kunna lämna över en bebolig värld till framtida generationer eller är vi beredda att sälja ut framtiden för att kunna fortsätta leva som idag, och låtsas att det inte behövs några förändringar.

Men valet handlar inte bara om klimat, miljö och natur. Det handlar också om vilka värden Sverige ska präglas av efter den 11 september. Ska Sverige vara ett land som välkomnar människor som flyr från krig och miljökatastrofer, ska Sverige vara ett land där demokratin värnas och stärks, där ett oberoende Public service är en självklar del av samhället och där den fria kulturen inte har något att frukta från politik och makthavare och där armlängds avstånd råder mellan beslutsfattare och konstnärer.

Ska Sverige vara ett land där klyftorna minskar och där kvinnor kan känna sig trygga och slippa oroa sig för att staten ska bestämma över deras kroppar. Eller ska Sverige vara ett land där partier som säger sig värna människors frihet ska få makten, partier som efter valet är beredda att styra tillsammans med ett auktoritärt, populistiskt, antidemokratiskt och rasistiskt parti.

Vi ser idag hur reaktionära krafter försöker misstänkliggöra demokratin och den fria konsten, vi ser politiker som vill bestämma vilka böcker som ska finnas på biblioteken och vilken konst som ska få skapas och visas, vi ser hur de demokratiska institutionerna ifrågasätts. Vi ser hur mörka krafter vill polarisera samhället och hur lögner sprids för att påverka människor och göra det svårare att avgöra vad som är sant och falskt.

Förutom att vara den främsta garanten för en klimat- och miljöpolitik värd namnet är Miljöpartiet också den främsta garanten för att öppet samhälle där vi stärker de demokratiska institutionerna, där vi värnar ett starkt Public service, där kvinnors rättigheter stärks och våld mot kvinnor bekämpas hårdare och där den fria konsten är en självklarhet.

På söndag är valet ditt. Vi har redan gjort vårt val genom att kandidera till riksdagen för Miljöpartiet de gröna. Vi vill se ett Sverige som tar sitt ansvar, som ställer om med målet att vi framöver ska leva inom de planetära gränserna. Vi vill se ett Sverige där människor tar ansvar tillsammans, där alla får plats; Miljöpartiet värnar ett starkt civilsamhälle!

Vi är övertygade om att framtiden behöver mer grön politik för att allt detta ska vara möjligt. Håller du med? I så fall är Miljöpartiet ditt självklara val!

Nicklas Adamsson

Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Henrik Blind

Rebecka Le Moine

Robert Hall

Amanda Lind

Pär Holmgren

Åsa Lindhagen

Katarina Luhr

Lova Necksten

Kinna Skoglund

Ulrika Westerlund

Samtliga undertecknare kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet de gröna i valet på söndag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV