Glöd · Debatt

Ungdomarnas uppmaning: ”Se över partigränserna och prioritera omställning”

Aktivister från Extinction Rebellion har upprättat en vägspärr vid Slussen.

Alla röstberättigade,

Vi, Sveriges yngre generationer, skriver till er för att be er att tänka på oss – era barn, barnbarn och det här landets framtid – när ni går och röstar den 11 september. Vi skriver till er för att vi är livrädda. Vi är livrädda för att vår framtid äventyras på grund av klimatkrisen. En kris som politiker och makthavare år efter år blundar för, trots att forskare varnat för farorna med global uppvärmning och förbränning av fossila bränslen sedan innan vi ens föddes.

I detta nu upplever Europa sin största torka på 500 år. De extrema temperaturerna får ytterligare effekter. Extrema översvämningar har drabbat Bangladesh, Australien, Uganda och Tyskland. Vi ser flertalet dödliga bränder och långvarig torka. Mer än 7 miljoner barn är akut undernärda i Östafrika där torkan gjort tillgången på vatten och mat ännu svårare. 2018 års skogsbränder här i Sverige och andra naturkatastrofer kommer förvärras ytterligare i takt med att vår värld värms upp. Vi alla ser effekterna av klimatförändringarna. Vi lever i en kris. Varför väljer ändå en så stor del att titta bort när det är vår framtid som står på spel? Ska vi bara acceptera en framtid härjad av naturkatastrofer, utbredd sjukdom och matbrist på en allt mer obeboelig planet?

Dessa katastrofer beror till stor del på oreglerad förbränning av fossila bränslen, ohållbar markanvändning, avskogning och användning av biobränslen till följd av avsaknaden på statliga åtgärder. En enkel utväg som dagens politiker tycks ha valt är att blunda för verkligheten och presentera kortsiktiga frågor som bara fördjupar krisen och ger ert parti fler röster. Ert ansvar är att se över partigränserna och prioritera den stora omställning av samhället vi måste göra för att överleva.

Var tiondels grad uppvärmning påverkar fler människors liv och de som är minst ansvariga för problemet drabbas hårdast. Globala Syd upplever de värsta effekterna av krisen. Samtidigt lever stora delar av västvärlden över planetens tillgångar, däribland vi i Sverige. Det är också de äldre generationerna som orsakat de historiska utsläppen och skapat ett system som är beroende av fossila bränslen. Vi har inte fått rösta. Vi har inte fått fatta beslut. Vi har inte fått vara med och påverka vårt nuvarande trasiga system. Klimatkrisen är en fråga om rättvisa. Det här är arvet som du väljer att lämna till dina barn.

I valet den 11 september 2022 har du en avgörande möjlighet att ta itu med orättvisan. IPCC skriver i sin senaste rapport att det fortfarande finns hopp om att undvika de mest katastrofala effekterna av klimatförändringarna, men de globala utsläppen måste nå en topp 2025 för att hålla uppvärmningen till 1,5°C. Sex av de åtta politiska partier i Sveriges riksdag har i dagsläget klimatplaner som inte är i linje med Parisavtalet.  Vi kommer att fortsätta pressa regeringen tills vi får den förändring som behövs. Vi ber er som har förmånen att rösta att ta ställning för och med oss.

Och de andra viktiga frågorna i samhället? Flera är kopplade till klimatkrisen på något sätt. Den nationella säkerheten hotas av klimatkrisen, då exempelvis strider om mat, vatten och andra naturresurser kommer att öka. Även sjukvården riskeras att överbelastas av de negativa hälsokonsekvenser som luftföroreningar och extrema temperaturer medför. Klimatkrisen påverkar alla människor och alla aspekter av livet, men enligt Novus senaste väljarundersökning är miljö och klimat bara den sjunde viktigaste frågan. Det skrämmer oss. Det skrämmer oss att ingen agerar på forskningen.

Om du är osäker på hur olika partier ställer sig till klimatfrågor kan du läsa på Naturskyddsföreningens hemsida eller här: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/val2022/.

Nästa val är för sent. Vi har redan väntat för länge. När dina barnbarn frågar dig vad du gjorde för klimatkrisen, vad kommer du svara?

Vänliga hälsningar,
Sveriges yngre generationer

Klimatstudenterna
Extinction Rebellion Youth
Fältbiologerna
Klimatalliansen
Animal Rebellion Stockholm

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV