Glöd · Ledare

M pratar om rättssäkerhet men ägnar sig åt kollektiv bestraffning

I förra veckan presenterade Moderaterna ett 10-punktsprogram för att motarbeta kriminella klaner. En del av punkterna i programmet är ganska vettiga, till exempel att kriminalisera så kallade klanrättegångar. Som M påpekar skapar det rättsosäkerhet och undergräver rättsstatens legitimitet om det finns parallella rättssystem. Frågan är dock om M är rätt parti att prata om rättssäkerhet. Bland de tio punkterna finns nämligen också att man ska “möjliggöra preventiv avlyssning av kriminella klaner” och “utvisa fler kriminella klanmedlemmar”.

Frågan man måste ställa sig här är – hur vet man att någon är en kriminell klanmedlem? Räcker det att ha samma efternamn som andra i klanen? De kriminella släktbaserade nätverken är ofta löst sammansatta och det är inte helt självklart vilka som ingår och inte. Även om många inom en släkt eller familj ägnar sig åt brottslighet behöver det förstås inte betyda att alla gör det. En grundläggande princip i det svenska rättssystemet är att man bara är skyldig till sina egna brott, man ska inte lastas för något som någon i ens familj gör. Och förstås att man bara ska dömas för brott som man har begått, inte för vad man kan komma att göra i framtiden. 

Men med Moderaternas förslag är risken stor att folk kommer bli avlyssnade och till och med utvisade bara för att de bär samma efternamn som kriminella personer. I punkten om att utvisa fler kriminella klanmedlemmar skriver de också explicit att “detta ska vara möjligt oavsett om de har begått brott eller inte”. Istället för att få en ordentlig prövning i domstol ska människor alltså kunna bli utkastade enbart för att polisen gör bedömningen att de tillhör en kriminell klan och att de kanske skulle kunna tänkas begå brott någon gång i framtiden. Det här är inte bara att tänja på rättssäkerheten, det är att gå emot själva fundamenten i en rättsstat. 

Ironiskt nog är Moderaternas syfte med det här att motverka de strukturer där individen måste underordna sig kollektivet, men effekten blir den motsatta. Istället för att ta strid för liberala värden där var och en är ansvarig för sina egna gärningar så drar man folk över en kam.

Att man inte nämner något om de risker man utsätter personer för genom att utvisa dem är inte så förvånande, men ändå beklagligt. Även om det är så att de här personerna har begått brott så kan de ju ändå vara i behov av skydd. Om de utvisas kan de komma att bli straffade på sätt som vi i Sverige aldrig skulle ha accepterat. Men det här struntar förstås Moderaterna i. I deras värld finns bara goda och onda människor och råkar du ha fel efternamn är det väldigt lätt att du hamnar på den onda sidan.

Semester.

Alla frilansare, inhoppsvikarier, arbetslösa, sjukskrivna och andra som aldrig får någon semester – jag lider med er.