Glöd · Debatt

En av fem riskerar att stängas ute från valrörelsen

"Valåret 2022 är det fortfarande inte självklart att vi som har en hörselnedsättning kan ta del av valdebatter, valmöten, kampanjfilmer och intervjuer", skriver Barbro Prästbacka, ordförande för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland.

DEBATT. Att kunna följa och delta i valrörelsen är en grundläggande del av vår demokrati. Men en av fem väljare har en hörselskada – och riskerar att stängas ute från stora delar av valrörelsen på grund av bristande tillgänglighet.

Valåret 2022 är det fortfarande inte självklart att vi som har en hörselnedsättning kan ta del av valdebatter, valmöten, kampanjfilmer och intervjuer. Det är inte självklart med textning, teleslingor och god hörbarhet.
Svensk politik hörs alldeles för dåligt, konstaterar vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Det är dags att ändra på det. Det är dags för en hörselsmart valrörelse, där varje video och nyhetsinslag textas, där varje tal hörs i högtalare och på teleslinga, och där varje valmöte är både skrivtolkat och teckenspråkstolkat.
Ytterst handlar det här om medborgerliga rättigheter och respekt för människors lika värde. För om inte alla kan följa och delta i valdebatten – har vi då riktig demokrati?

Men hörselsmart tillgänglighet är också viktigt för politiker och andra som vill nå ut med sitt budskap. Och vilket parti har råd att vända ryggen åt 1,5 miljoner väljare?

Vi i Hörselskadades distrikt Västra Götaland frågar nu samtliga partier: Kommer ni se till att vi får en hörselsmart, tillgänglig valrörelse i er kommun? Är ni beredda att i aktiv handling visa att ni värnar om delaktighet och demokrati?