Glöd · Ledare

Välj fred istället för kapprustning

Det går snabbt nu. Knappt har första opinionsundersökningen där över hälften av befolkningen är positivt inställda till Natomedlemskap kommit så får vi höra att regeringen redan inom några få veckor kanske kommer skicka in en Natoansökan. Man säger definitivt nej till Vänsterpartiets krav på folkomröstning.

Istället ser vi en blixtsnabb process där vi medborgare ser ut att helt lämnas utanför. Ansökan riskerar att skickas in långt innan valet, i en stor avgörande fråga, som inte fanns på tapeten över huvud taget förra gången vi fick rösta.
Att Magdalena Anderssons regering återigen försöker stressa igenom ett storskaligt beslut är ingenting ovanligt, jag har kritiserat dem för det flera gånger tidigare. Men skalan, den är enorm. Det här är ett beslut vars konsekvenser kommer bestå i decennier, kanske längre.

När Nato expanderar reagerar länderna runt omkring. Kina och Indien lyssnar, Ryssland höjer sitt tonläge. Och över världen kommer vi se allt större satsningar på vapen, och krig. Redan innan har vi en stor konflikt mellan väst och Kina, om ekonomi, om teknologi och makt. I takt med att Nato utökar sitt territorium och satsar allt mer på sin krigsarsenal riskerar vi också att Kina och Ryssland vänder sig till varandra. Risken för att vi återigen får se kalla krigets proxykrigföring är överhängande. Samtidigt blir möjligheterna till demokratisering av Ryssland och Kina allt svårare att se.

I takt med att världsnarrativet delar in länder allt tydligare i ont och gott och att de onda framstår som allt mer onda, med ett Ryssland som återigen seglat upp som ärkeskurk, drömmer allt fler om Nato som någon sorts världspolis. En polis som kan hindra Saddam Hussein, Ghaddafi och Putin. Nu när vi ser förödelsen i Mariupol tror jag att nästan alla på något plan kan känna in sig i behovet av en sådan.

Men Nato är inte, och kommer aldrig kunna bli, någon legitim form av världspolis. Tvärtom ligger det i själva konstruktionen att man bara kan agera polis i länder där man inte har någon rätt att vara. Nato kommer aldrig avsätta en diktator som Erdogan, man kommer inte gå in i Ungern och säkerställa demokratiska val, eller ställa Polens president Andrzej Duda till svars för hans allt större inskränkningar i demokratin. Nato är en militärallians gjord för att försvara klubben som ingår, och ibland, lite nyckfullt, göra militära ingrepp i länder som är utanför. Det är något helt annat än en polis.

Det kan vara så att det de närmsta åren framstår som säkrare att vara i klubben. Där vi kan känna oss goda och luta oss mot att om någon skulle skicka en stor bomb mot oss så finns det än större bomber att skicka tillbaka. Men när vi om tio, tjugo, trettio år ska summera hur mycket resurser, och hur många liv, mänskligheten lagt på krig, där alla följde med och eskalerade situationen. När vi väljer att bygga murar, avsluta samarbeten och dehumanisera fienden, ”de onda”. När världen blir allt mer spänd, nervös, då är det inte säkrare här heller.

Vi kan inte välja värld, men vi kan välja vilken röst vi vill vara i den värld vi befinner oss i.

Ryssland gör jobbet åt oss och stänger av gasleveranserna.

Sandlådekriget om vem som kan utvisa flest diplomater.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV