Glöd · Ledare

Det är skillnad på flyktingar och flyktingar – om man är rasist

Närheten till kriget i Ukraina har skakat om de nordiska länderna rejält. Det känns nära, det känns fruktansvärt. Alla förstår de ukrainska flyktingarna, för alla kan sätta sig in i att ”ryssen kommer” (obs, inte alla ryssar, givetvis, man kan ju hålla två tankar i huvudet samtidigt). Klart vi ska hjälpa.  Men rent lagmässigt finns det faktiskt väldigt få möjligheter för de ukrainska flyktingarna att söka asyl här.

Asyllagarna tar nämligen inte hänsyn till om den sökande kommer från ett land i ”närområdet”, vad nu den luddiga definitionen egentligen innebär. Lagar är ju, och ska vara, fria från sådana subjektiva invändningar. Alla ska vara lika. Och enligt nuvarande asyllagstiftning i Sverige är det, hittills i alla fall, faktiskt inte så farligt i Ukraina att det finns anledning att ge människor som flyr kriget där asyl. Detta eftersom det bara är delar av landet som är under attack, och då anger lagen att flyktingarna helt enkelt kan flytta till en annan del av landet, och så är den saken fixad.

Huruvida den danska asyllagstiftningen i grunden skiljer sig speciellt mycket från den svenska vet jag faktiskt inte, förutom de uppenbara sakerna; att de infört en lag som innebär att det inte går att söka asyl på plats i Danmark överhuvudtaget, och den så kallade “smykkeloven” från 2016 där de gav sig själva möjligheten att konfiskera flyktingars eventuella värdefulla ägodelar för att, som de sa, finansiera flyktingmottagandet. En lag som för övrigt typ aldrig har använts i praktiken.

Danmark har även tidigare valt att via rättsförbehåll skriva sig fria från att behöva acceptera EU:s samarbeten kring flyktingmottagande, så när nu alla EU-länderna är överens om att bevilja personer med medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Ukraina uppehållstillstånd i 1–3 år, ska det danska Folketinget snabbt klubba igenom en matchande så kallad ”Ukrainalag”, som helt enkelt innebär att alla ukrainska flyktingar automatiskt får tillfälligt uppehållstillstånd när de kommer till Danmark. 

Anledningen till både EU:s och Danmarks beslut är bland annat just att asyllagen är så snäv att det praktiskt taget är närmast omöjligt att få asyl även om Putin håller på och bombar sönder din hemstad. Och den plötsligt påkomna omsorgen om flyktingarna från Ukraina strömmar nu ut från de danska politikerna, från vänstraste vänster till högraste höger. För nu, när flyktingarna inte är muslimer, är det annat ljud i skällan.

Till och med partiet Nye borgerlige, som är ännu mer öppet rasistiska än Sverigedemokraterna – som ändå verkar hålla fast vid att ”Sverige är fullt” – tycker att Danmark ska ta emot ukrainska flyktingar med öppna armar, eftersom de tydligen inte ens är flyktingar utan mer … arbetskraft?

”Vi gör skillnad mellan internationell arbetskraft som kommer och bidrar positivt till vårt samhälle, försörjer sig själva och respekterar våra värderingar, och de utlänningar som kommer hit och inte vill försörja sig själva eller döms för kriminalitet och inte vill respektera våra värderingar” sa Nye borgerliges ordförande Pernille Vemund till DR häromdagen. ”Här har vi att göra med en grupp människor som vi hittills har haft goda erfarenheter av och som kommer med förmågor och möjligheter.” 

Jo jo, det är skillnad på flyktingar och flyktingar om man är rasist, den saken är klar.

Vad såväl EU-överenskommelsen som den danska “Ukrainalagen”  innebär i praktiken är att när man får uppehållstillstånd så får man också tillgång till bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, skolsystemen, sjukvården, ja hela välfärden, vilket givetvis ökar ens möjligheter att bli en del av och integreras i samhället.

”Jag vill gärna att de människor som kommer hit snabbt får uppehållstillstånd. De ska få ett arbetstillstånd, möjligheten till en bostad och möjlighet att få sina barn i skola. De ska få något som påminner om en normal vardag” motiverade Danmarks utrikesminister Mattias Tesfaye lagförslaget till DR.

Det är fantastiskt. Det är precis så man ska agera om man vill ta hand om människor på flykt. Synd bara att det inte är så man tänker när det gäller flyktingar från utanför EU. Och istället för att göra en extra lag, eller ett extraordinärt undantag, för just ukrainska flyktingar kanske vi kunde titta över hur den där asyllagen egentligen är utformad. 

För är det en oväntad positiv effekt som invasionen av Ukraina kan föra med sig är det att vi övriga länder får en möjlighet att syna vår egen rasism i både sinne och lagstiftning, och kan bli bättre till nästa gång. Alla flyktingar förtjänar det här mottagandet.

Kärlek till alla ryssar och ryssättlingar i Sverige just nu som upplever att de blir dömda för sitt ursprung.

Folk som tror att enskilda individer automatiskt stöttar Putin bara för att de kommer från samma land. Skärp er.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV