Glöd · Debatt

Riksdagspartierna måste respektera FN:s mänskliga rättigheter

Sveriges riksdag.

DEBATT. Aldrig i vår vildaste fantasi kunde man ana att demokratiska svenska riksdagspartier, inte en gång, utan flera gånger skulle föreslå samhällsinsatser som verkar i strid mot de artiklar vi en gång enats om för att skjuta undan onda makter, hat och diskriminering av enskilda individer.

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv och inkluderar regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse. De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Vi har samlats kring Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna som gemensam värdegrund för att utmana dagens populism inom svensk politik.

Det är en skymf mot folket att en eller flera ledamöter av svensk riksdag öppet förespråkar åtgärder som alternativt domstolsutövande och övriga avsteg mot Förenta nationernas artiklar. I en intervju i Dagens ETC öppnar Johan Forsell (M) för att låta väljarna avgöra straffen. Enligt Regeringsformen är kroppsstraff och tortyr inte tillåtet i Sverige och att öppet inbjuda till folkets vilja gällande bestraffning är att ignorera FN:s mänskliga rättigheter samt svensk grundlag. Det borde en rättspolitisk talesperson förstå. Tidigare har Johan Forsell gått ut och öppet anklagat de svenska kvinnor som befann sig i IS läger för att vara terrorister, detta innan de fått en chans till rättegång och där blivit dömda som skyldiga till aktuell anklagelse. Allt detta i en tid då Sverige på internationell front hävdar behovet av mer demokrati, rättvisa och medmänsklighet i världen

I Sverige råder juridisk rättvisa. Sverige är ett modernt land där vi lämnade moraliskt rättsskipande för några hundra år sedan. Sverige är ett land där vi proaktivt arbetar för färre begångna brott, ett land där vi bestraffar dömda brottslingar utifrån en upplyst era och inte medeltid, och arbetar för en låg återfallsprocent.

Vi ser etablerade politiker som i dag bedriver politik som om det inte längre är en fråga om vad man kan göra för folket utan om vad man kan göra för sin egen personliga karriär. Vi ser med bedrövelse på när man med populistisk retorik vill attrahera anhängare, medborgare som har ett kortare mentalt avstånd till extremism än till humanism.

Att vädja till folks vrede och lathet är ett gammalt beprövat sätt för att undvika att bli avkrävd egna förslag på en hållbar utveckling som stärker den enskilde individens förmåga, delaktighet och säkerhet och därmed även samhället och landet personen verkar i. Svensk grundlag inkluderar Förenta nationernas mänskliga rättigheter, förutom övriga lagar vi stiftat under århundraden. Om ett politiskt parti inte tycker att dessa är värda att leva efter, eller i alla fall att inte motarbetas, vad är då ditt liv värt och är de värda din respekt?

Som ledamot kan du ha synpunkter på nationella eller internationella lagverk. I ditt arbete ingår det att förslå en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller. En eller flera riksdagsledamöter kan till exempel lägga en motion som yrkar på att inte längre tillämpa de mänskliga rättigheterna.

Vi vill att att de som representerar Sverige och det svenska folket även respekterar det som Sverige tecknat sig för som nation.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV