Glöd · Debatt

EU leker med orden

Kärnkraftverken i Oskarshamn.

DEBATT. Vad är det som pågår inom EU? Är det en fläkt av Orwells 1984 som slagit till? EU-kommissionen föreslår nu att ”kärnkraft” tillsammans med ”naturgas” ska omklassificeras, för att betraktas som “hållbara” och kunna godkännas för gröna investeringar. Begreppet “hållbar” betyder varaktig, slitstark och att nyttan ska vara större än nackdelarna även under lång tid.

Som de flesta vet, har vi problem med klimatet. Det tycks ha råkat i olag.
Nästan varje år det senaste århundradet har temperaturen i luft och vatten ökat. Stormar och nederbörd har blivit häftigare liksom översvämningar och torka. Detta visas tydligt i FN:s klimatpanel/IPCC:s rapporter och nu senast på klimatmötet i Glasgow, november 2021. Energimängden på jordytan har ökat. Varifrån har den energin kommit?

Solen är den energikälla som håller i gång all verksamhet på jorden sedan miljarder år. 30 procent av solstrålningen reflekteras direkt ut i rymden av snö, is, moln etcetera. Fotosyntesen i gröna växter fångar in sin del och förser allt levande med energi i finstämda nätverk i biosfären. Överblivna döda växter och djur omvandlas till fossil i långtidslager som kol, olja och kalksten.

Solen värmer också jordytan, får vatten att avdunsta, driver stormar och nederbörd och fördelar på så sätt värmen över klotet. Den uppvärmda jordytan avger värmestrålning till atmosfären vars sammansättning avgör hur mycket värme som sen släpps ut till rymden. Balansen mellan tillförsel och utsläpp av energi tycks ha rubbats, för jorden blir allt varmare! Varför?

Vi har tullat på det fossila godislagret av kol och olja i skafferiet och det ger konsekvenser! Inte bara det lager vi bränner upp utan även avfallet, växthusgaserna CO2 och vattenånga, bidrar till att öka värmen! Fantastisk bonus, eller hur? CO2-halten i atmosfären ökar och lägger sig likt en yllefilt över jorden och håller kvar värmen. Puh!

I jordskorpan finns små mängder av radioaktivt uran som sönderfaller långsamt. Men efter brytning, anrikning samt neutronbombardemang i en kärnreaktor, kan man provocera fram en kedjereaktion. Den frigör enorma mängder energi varav 30 procent kan omvandlas till el. Resten kyls bort som spillvärme!

Hela denna kärnbränslekedja kräver stora insatser av fossil energi som resulterar i ännu mer värme till en värld som redan håller på att svettas ihjäl. Dessutom har vi ett radioaktivt avfall från reaktorerna som måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt i minst 100 000 år!

Och där står vi idag.

All energi som utnyttjas, omvandlas till slut till värme och solen ger redan mer än vi kan hantera. Hur mycket feber tål vår värld idag? Vi liknar allt mer grodorna som simmar i en kastrull med vatten och den står på uppvärmning!

Vi undrar om denna lek med ord hos EU-kommissionen är ett utslag av skämtlynne för att se om vi EU-medborgare är vakna, eller om det är ett rent bedrägeriförsök för att möjliggöra nya investeringar i kärnkraft?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV