Glöd · Ledare

C behöver återfå sin anständighet

Centerpartiet har länge framstått som det mest anständiga partiet på högersidan när det gäller synen på migration och flyktingar. Till skillnad från sina forna allianskollegor har de hållit en skarp linje mot SD och de har flera gånger kritiserat sådana saker som volymmål och återtagande av permanenta uppehållstillstånd.

Det är därför väldigt beklagligt att de nu ställer sig bakom ett antal förslag vars huvudsyfte är att göra det svårare för asylsökande och papperslösa. Det handlar bland annat om ökad övervakning av asylsökande (till exempel genom att de kan bli tvungen att anmäla sig på Migrationsverket flera gånger om dagen, eller övervakas med elektronisk fotboja), att det ska införas ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt bidrag till papperslösa, att preskriptionstiden för utvisningsbeslut ska förlängas från nuvarande fyra år och att Sverige ska teckna fler så kallade återvändandeavtal.

Dessutom vill de slopa sekretessen mellan myndigheter och tvinga myndigheterna att underrätta Migrationsverket och Polisen om de påträffar någon som är papperslös. Det här skulle kunna leda till att många inte kommer våga ta kontakt med myndigheterna framöver, dels av rädsla för att bli utvisade men också av rädsla för att personliga saker som man delar med sig av ska föras vidare.

Att C vänder sig högerut handlar enligt deras migrationspolitiske talesperson Johnny Cato om att ”regeringen gör för lite för att de som fått avslag på sin asylansökan ska lämna Sverige”. Detta trots att regeringen så sent som för en månad sedan gav Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med återvändandet.

C:s ställningstagande betyder att det finns en riksdagsmajoritet bakom de här förslagen. Även S har uttryckt sig positivt om dem vilket talar för att de med största sannolikhet kommer att bli av. I praktiken kan det innebära att barnfamiljer blir av med både sin skolgång och pengar till mat och kläder. Redan i dag är det långtifrån säkert att man kan få ekonomiskt bistånd om man är papperslös, det beror i hög grad på vilken kommun du befinner dig i, men de allra flesta kommuner betalar åtminstone ut nödbistånd. Detta kan nu komma att stoppas helt samtidigt som många föräldrar kanske inte kommer våga sätta sina barn i skola av rädsla för att de ska anmälas till polisen.

Det har gått tio år sedan Centerpartiet skrev ett idéprogram där de lyfte fram visionen om fri invandring. Fortfarande kan man på deras hemsida läsa att partiet “strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna.”

Samtidigt skriver de på ett annat ställe att de ”står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism.” Även om det första ska ses som en vision och det andra som mer dagspolitik synliggör det den splittring som finns inom C när det gäller synen på migration.

Men Centerpartiets hårdare syn måste också ses i kontexten av hela migrationsdebatten, idéprogrammet med fri invandring lades fram i samma veva som papperslösa fick rätt till vård som inte kan anstå och skola. Det var generellt en flyktingvänligare tid, en tid då många fortfarande ansåg det vara absurt att prata om flyktingar som volymer. Sedan dess har nästan samtliga partier gått i en allt restriktivare riktning. Det är därför inte så konstigt att även C har följt efter.

Samtidigt är det just nu som deras tal om fri rörlighet och värnande om asylrätten behövs mer än någonsin. Inte minst för att samla de väljare till höger som fortfarande tror på människors rätt att röra sig fritt.

Kom tillbaka till den humana sidan C, ni behövs.

Protesterna mot gruvplanerna i Gállok.

Nooshi Dadgostars teknikkramande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV