Glöd · Ledare

Regeringen måste sluta uppmuntra till elslöseriet

7 miljarder. Så mycket vill regeringen skjuta till för att kompensera alla hushåll som har fått höga elräkningar i vinter. Kompensationen är utformad så att de som förbrukat mest el får mest stöd. Har man till exempel förbrukat över 2 000 kWh i månaden så får man 6 000 kronor i stöd. Det betyder alltså att de som slösat mest på el, och därmed också bidragit mest till den elbrist vi upplever nu, får störst kompensation.

Vi är alla mer eller mindre beroende av el, men all elkonsumtion är långt ifrån nödvändig. Att ha enorma julbelysningar i trädgården eller eldrivna robotgräsklippare som åker runt hela dagarna är inte en mänsklig rättighet, även om det är lätt att förledas till att tro det.

Att staten nu ska gå in och betalar ut pengar till dem som gör av med mest el är nästan lika absurt som att man valde att kompensera flygbolagen i början av pandemin. Men i det här fallet är det kanske något lättare att komma undan med – till skillnad från när det gäller fossila bränslen, där det åtminstone finns ett mål om att de ska minska (även om det går sisådär med det), så verkar ju regeringen fortfarande inte se något större problem med en hög elkonsumtion. Tvärtom talar man ofta om elektrifieringen som lösningen på klimatkrisen och räknar med att vi kommer göra av med mycket mer el i framtiden.

Men elkonsumtionen är problematisk ur många perspektiv. Den mesta svenska elen är visserligen fossilfri, men en liten del kommer fortfarande från fjärrvärme och dessutom importerar vi smutsig el från andra länder. Dessutom står kärnkraften, som är både en opålitlig och potentiellt livsfarlig energikälla, för ungefär 30 procent av elproduktionen. Sist men inte minst så kräver såväl produktionen av batterier som solceller utvinning av metaller, vilket i sin tur kräver fler gruvor och ökad miljöpåverkan.

Visst är det synd om de låginkomsttagare som redan lever på marginalen och som därför drabbas hårt av höjda elpriser, även om man kanske inte har någon särskilt hög elförbrukning. Men betydligt rimligare än att ge pengar till alla med höga elräkningar, oavsett inkomst, vore att göra som Lennart Fernström föreslog häromdagen: höja energiskatten, avskaffa subventionerna till den elintensiva industrin och dela ut pengarna som kommer in lika till hela Sveriges befolkning. Det hade gjort att även de med allra lägst inkomst hade kunnat klara sig. Nu sänder man istället signalen att det inte är några problem alls med elslöseriet, fortsätt som förut bara.

Ska vi rädda den här planeten och oss själva räcker det inte med att byta ut alla bensinbilar mot elbilar, vi måste framför allt minska vår konsumtion oavsett om det gäller prylar, diesel eller elektricitet. Någon gång måste även regeringen inse det.

NBV öppnar upp 100 nya minibibliotek över hela Sverige. 

Barnrättsperspektivet får nästan inget utrymme i vårdnadstvister, visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV