Glöd · Debatt

Elpriset måste kopplas till produktionskostnaden – inte marknaden

Elpriset har stigit rejält den senaste tiden, men det beror på att den har marknadsanpassats inte att den är dyr att producera, skriver debattören Åke Paulsson.

DEBATT. EU har tillsett att 70 procent av Sveriges elkapacitet ska kunna exporteras. Elen är ingen nationell tillgång. Den tillverkas bara inom landets gränser, men den ägs och förvaltas av tyska, kinesiska, svenska, …. företag. Elnäten ägs också av tyska, svenska, … företag förutom av några kommunala bolag och så Vattenfall.

Diskussionen om överföringskapacitet av el från Norrland till södra Sverige utgår från uppfattningen att elen är en nationell tillhörighet. Oavsett om kapaciteten finns eller ej är det inte så säkert att elen kommer att flyttas till Skåne när behovet finns.

Norge har en osedvanligt hög vattenkraftsproduktion, men är nu drabbade av en av Europas högsta elpriser. Anledningen till det är att elen exporteras och hemmamarknaden måste ”konkurrera med priset” för att få tillgång till el. Vattenkraftsmagasinen töms! Det kan bli så tokigt att norrmännen själva inte har råd att använda den billigt producerade norska vattenkraftselen.

Regeringen tog beslut om att tillåta en satsning på att bygga 1101 vindkraftverk i Markbygden (väster om Piteå) 2010.  Europas största landbaserade vindkraftspark! En investering på 60 miljarder. Tyska företaget Svevind initierade projektet och sedan har en rad andra företag tagit över delar av verksamheten. Nu är det det kinesiska företaget CGN, som har svartlistats av USA, som äger 75 procent av Markbygdenprojektet och har satsat ca 20 procent av det kapital som investerats i vindkraft i Sverige (total ca 90 miljarder).  Observera att satsningarna i Markbygden påbörjades för över ett decennium sedan och före vår hype för elbilar, fossilfritt stål, batteritillverkning, med mera.

När jag för över en handfull år sedan frågade dåvarande vd för projektet, vad all den gigantiska elproduktionen skulle användas till, påpekade han att ägarnas planer var att skicka den till Sankt Petersburg. Överföringskapaciteten via Finland är mycket god. Sankt Petersburgsområdet är helt beroende av kärnkraftsel. Och billig vindel är en bra kombo för nätägarna. Det är med andra ord den som betalar bäst som får elen.

För några år sedan (2018) spekulerade man i att elexporten skulle kunna göra Sverige till det första klimatneutrala landet: ”Svensk elexport skulle kunna tränga undan lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut årligen, ungefär 60 – 65 miljoner ton, och därmed göra Sverige koldioxidneutralt.”

Nu går staten in och kompenserar hushållen för det höga elpriset. Elbolagen som gör historiska vinster på det lämnas orörda. Kommer staten med medel från skattebetalarna fortsätta kliva in och rädda hushållen? Det finns inget som säger att prisökningen är tillfällig.  ”Alla” vill ha fossilfri el och produktionskapaciteten är begränsad. Det medför att den som är beredd att betala bäst bestämmer marknadspriset.

Marknadsekonomin hotar den svenska satsningen på fossilfri energi och klimatomställningen. Kan fossilfritt stål med mera bli av, eller måste staten gå in med subventioner?

Elenergin som kommer från ”svenska” tillgångar (vatten, vind, sol, biobränslen) måste ägas och förvaltas av samhällsorgan.  Elpriset måste kopplas till produktionskostnaden och inte marknaden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV