Glöd · Ledare

En stor framgång för regnskogen och den biologiska mångfalden

Nytt hopp för en framtid med en bevarad regnskog! En historisk vinst har ägt rum i Ecuadors högsta domstol. Den andra december implementerades nämligen en av världens mest unika skyddslagar för en hållbar och grön planet: naturens rättigheter. Lagen, som belyser att naturen har en legal rätt att existera och frodas, ska användas för att stoppa alla planer på gruvverksamhet i regnskogen Los Cedros. Förhoppningen är nu också att denna möjlighet sprider sig som ringar på vattnet och att den biologiska mångfalden börjar att värderas för sitt rätta värde. 

Los Cedros är en molnskog (en regnskog i ett bergsområde) i nordvästra Ecuador som sträcker sig över den vackra bergskedjan Anderna. Man skulle kunna kalla skogen en av världens viktigaste underverk, då den biologiska mångfalden är en av planetens allra högsta och den är hem för hundratals olika arter som balanserar på gränsen till utrotning. 

Till följd av dess höga artrikedom blev Los Cedros ett naturreservat redan 1988 – något som i en idealvärld hade räckt för att bevara platsen som den är. Istället fick gruvbolagen, i världens vanliga men lite tragiska ordning, upp ögonen för molnskogen och dess rikedomar under marken. Det dröjde dock fram tills 2017 innan Ecuadors statliga gruvbolag, i samarbete med kanadensiska Cornerstone Capital Resources, fick rätten att gå in i Los Cedros.

Lyckligtvis så har Ecuador en av världens mest intressanta naturskyddslagar i sin konstitution. År 2008, efter otaliga år av politisk kamp, så ändrades grundlagen i landet till att inkludera stycken om naturens rättigheter. Där står det att naturen har en egen rätt att existera som är oberoende av dess funktion för människan. På detta sätt kan man i praktiken jämställa och även värdera Los Cedros biologiska mångfald högre än den kortsiktiga ekonomiska vinst som gruvdriften erbjuder.

Lagen rör sig bort från det människocentrerade tankesättet som vi omfamnar i dag och rör oss istället mot en värld där annat liv också har värde och respekteras. En värld där människan är en balanserad del av jorden, inte en utnyttjande art med ett kopiöst egenintresse. 

Naturens rättigheter i Ecuadors konstitution var en stor framgång för många miljöaktivister världen över. Dock kritiserades lagen för att vara en typ av symbolpolitik – den såg nytänkande och imponerande ut för omvärlden men implementeras väl inte i verkligheten? Sanningen ligger som vanligt någonstans däremellan. Naturen fortsatte att exploateras för storskaliga gruvverksamheter och oljeutvinning som landets ekonomi och politikers popularitet var beroende av. Samtidigt som vissa domstolar dömde till naturens och djurens fördel. Naturens rättigheter i konstitutionen visade sig inte vara det lyckliga slutet för miljökampen – utan snarare lagen som möjliggjorde en rättvisare fight. 

Sedan 2017 och regeringens beslut om prospektering i Los Cedros så har det pågått en aktiv kampanj i landet för att hindra gruvbolagens planer. En kamp som tog sig hela vägen upp i landets högsta domstol och slutade med en lyckad vinst för oss alla. Domarens beslut menade ”att risken i detta fall inte nödvändigtvis gällde människor…utan utrotningen av arter, förstörelse av ekosystem och en permanent förändring av naturliga cykler.”

Beslutet kan nu komma att bli startskottet på en våg av fall där det krävs att den biologiska mångfalden värderas högre än exploaterande verksamheter. Framför allt i Ecuador, men även i resten av Latinamerika, vars rötter delar detta minst sagt välbehövda förhållningssätt till naturen.

Panama, Ecuador, Colombia och Costa Rica har ingått ett historiskt avtal för att skydda ett stort område av Stilla havet.

Den globala vapenmarknaden växte under pandemin, bla svenska Saab ökade sin försäljning.