Glöd · Ledare

Ett beslut med oöverskådliga konsekvenser

100 000 år är en tidsrymd som är nästan omöjlig att föreställa sig. Som jämförelse så är det bara 10 000 år sedan människor började bruka jorden och den äldsta kända grottmålningen är inte mer än 64 000 år. Forskarna tror att det kan ha varit för ungefär 100 000 sedan som vi började utveckla språk för att kommunicera med varandra, men hur det lät vet vi förstås väldigt lite om. 

100 000 år är också minst så länge som det radioaktiva avfallet från våra kärnkraftverk kommer att vara farligt, förmodligen ännu längre. I sammanhanget är alltså de 40 år som det har tagit att planera slutförvaringen en väldigt kort tid. När vi väl har placerat avfallet i slutförvaret så kommer det att ligga där i en oöverskådlig framtid. Vi har ingen aning om hur de varelser som eventuellt finns om 100 000 år (det troligaste är väl att vi människor har utplånat oss själva innan dess) kommunicerar och om de kommer förstå någonting av våra bokstavssymboler eller teckningar. 

Det här är dock långt ifrån den enda anledningen till varför det är så olyckligt att det blåbruna blocket har pressat regeringen till att ta ett snabbt beslut om slutförvaret och att regeringen nu har sagt att beslutet ska vara klart den 27 januari. Allt lutar åt att de kommer godkänna slutförvaret, och det mest skrämmande i närtid är att de kopparkapslar som kärnavfallet ska ligga i redan har börjat korrodera. Jan Linder, tidigare ansvarig för Strålsäkerhetsmyndigheten, som har till uppgift att just bedöma säkerheten hos kopparkapslarna, säger att de kan spricka redan om 100 år. Om det uppstår sprickor betyder det att vatten kan tränga in och att avfallet i sin tur kan ta sig ut i grundvattnet. 

Om 100 000 år är en tid svår att överblicka så är 100 år desto kortare. Även om du själv inte lever då så kommer kanske dina barn eller barnbarn att göra det. Vill du verkligen att de ska leva i en tid då vi kanske har extremt radioaktivt avfall i vårt grundvatten?

Det här är en av flera anledningar till att man borde ha tänkt sig för innan man började bygga ut kärnkraften. Nu står vi här med en massa avfall som än så länge ligger i ett så kallat mellanförvar i Oskarshamn. Det är givet att det inte kan ligga där hur länge som helst, men det är ändå bättre att det får ligga där ett tag till medan vi satsar på att komma på ett säkrare sätt att slutförvara det än vi har i dag.  

Att det blåbruna blocket, och säkert många även inom Socialdemokraterna, vill att det ska gå fort att ta beslut om slutförvaret handlar bara om att de vill kunna fortsätta driva kärnkraftverken och eventuellt bygga nya. Vilket förstås kommer innebära att vi kommer få ännu mer kärnavfall som vi inte har någon bra plan för vad vi ska göra med. Det talas ibland om kortsiktighet i politiken men jag undrar ändå inte om det här är något slags rekord. Ett beslut som bokstavligt talat kommer ha påverkan i 100 000 år framåt ska hastas fram på en dryg månad.

En tribunal i London har slagit fast att Kinas hetsjakt mot uigurer bör betraktas som brott mot mänskligheten och folkmord.

Hetsjakten på uigurer fortsätter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV