Radar

End ecocide Sverige: Intern konflikt om 2,2 miljoner kronor

 Styrelsemedlemmar inom End Ekocide anklagas för att ha missbrukat sitt förtroende.

End ecocide Sverige är en idéell förening som sedan flera år tillbaka driver frågan om en internationell ekocid-lag. I veckan uppdagades en infekterad konflikt inom föreningen, något som Aktuell Hållbarhet var först att rapportera om.

Konflikten bottnar i ett finansieringsstöd om 2,2 miljoner kronor från Postkodstiftelsen. Nu kritiseras styrelsen för bristande transparens och för att missbruka sitt förtroende.

Föreningen arbetar genom olika arbetsgrupper och i detta fall var det den så kallade näringslivsgruppen som gjorde en ansökan till Postkodstiftelsen, för ett projekt som går under namnet ”Kunskapsbas för en lag som skyddar jorden”. I projektet ingår bland annat framställning av tre rapporter, webbinarier, workshops och konferenser.

För att utföra detta projekt har näringslivsgruppen beviljats 2,2 miljoner kronor, varav 1,9 miljoner går till två styrelseledamöters privata bolag – två styrelseledamöter är nämligen med i näringslivsgruppen.

Ansökan beviljades i juli 2021, men övriga medlemmar fick inte information om ansökan förrän den årsstämma som hölls den 30 augusti 2021.

Styrelseledamöterna har inte gjort något som bryter mot lagen eller mot föreningens stadgar, men trots det har styrelsens agerande väckt mycket känslor.

– Det finns inget brottsligt i detta, det är inte fråga om bedrägeri eller att styrelseledamöter missbrukat sin ställning, men det finns en brist i att man inte har full transparens, det handlar mer om en intern fråga kring etik och moral, säger Lars Olofsson, juridiskt ombud som anlitats av de medlemmar som ställer sig kritiska till hur ansökan till postkodstiftelsen gått till.

Bryter mot praxis

Enligt dokument som LFT fått ta del av ska Jonas Roupé, en av styrelseledamöterna, arvoderas på heltid med 1000 kronor i timmen inklusive moms för att arbeta med projektet. Den andra styrelseledamoten Jon Bäcklund ska arbeta på halvtid med projektet med samma arvode. 

Lars Olofsson, juridiskt ombud, anser att styrelsens agerande är anmärkningsvärt och att det bryter mot ideella föreningars praxis.

– I grund och botten är en ideell förening en ideell förening, de som arbetar i en ideell förening gör det av en personlig övertygelse och i det syfte som föreningen har. Det ska inte vara någon typ av betalt arbete, utan det här är något som man gör på sin fritid och man gör det med sin egen insats, säger han.

Men enligt Lars Olofsson kan man göra undantag. Om det är så att man åtar sig ett arbete som innebär att man gör en förlust med arbetsinkomst då kan det vara aktuellt att ersätta den förlorade arbetsinkomsten, men även då finns det alltid en tydlig begränsning.

– Du kan inte bli ersatt med hur mycket som helst, normalt sett pratar vi om någonstans mellan 150 och 200 kronor i timmen, om det är så att man kan bevisa att man har förlorat en arbetsinkomst, säger Lars Olofsson.

Dock framgår det att End ecocide Sverige inte har någon policy för arvodering till medlemmar i sina stadgar, vilket betyder att de enligt lagen och stadgarna inte gjort något fel.

Till tidningen Syre säger Pella Thiel, ordförande i End ecocide Sverige, att hon tycker att ett arvode på 1 000 kronor i timmen är rimligt.

– Det är 800 kronor plus moms. Det är ett ganska vanligt konsultarvode, även om det är hög lön i miljösammanhang. Men det är bra att folk som jobbar med miljöfrågor får bra betalt, säger Pella Thiel, som också uppger att delar av de 1,9 miljonerna kan komma att användas för att arvodera andra som kan bidra till att uppfylla projektets mål.

Lars Olofsson, som anser att 1000 kronor i timlön inte är rimligt för ett arbete som utförs inom ideell förening, har föreslagit att de kritiska medlemmarna motionerar om att uppdatera stadgarna kring de regler som gäller ersättning.

Stor splittring

Enligt den information som LFT har tagit del av har ansökan orsakat stor splittring internt i föreningen eftersom övriga aktiva medlemmar aldrig
fick en chans att påverka innehållet eller fördelningen av medel innan ansökan skickades in till Postkodstiftelsen.

Flera medlemmar befarar att styrelsens beteende kan orsaka skada för såväl föreningen som själva frågan i sig.

”Styrelsens agerande riskerar att föreningens stödjande medlemmar, föreningens samarbetspartners, miljörörelsen och alla dess aktörer som verkar mot samma mål förlorar förtroende för hela föreningen”, skriver medlemmar i ett brev som LFT fått ta del av.

Rättelse: I en tidigare version av denna text angavs felaktigt att ett arvode på 1000 kr i timmen inklusive moms skulle ge 176 000 kr i månaden. Detta stämmer dock inte om man räknar bort sociala avgifter med mera. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV