Radar

Uppmaningen: Slopa de klimatskadliga subventionerna

Trots att miljarder kronor läggs på att rädda klimatet varje år så äts de upp av de klimatskadliga subventionerna menar Naturskyddsföreningen.

Idag höll Naturskyddsföreningen den andra i ledet av en rad kommande presskonferenser om klimatkrisen. Fokus på dagens presskonferens riktades mot klimatskadliga subventioner – som är dubbelt så stora som regeringens insatser för att rädda klimatet.

Dagens presskonferens fokuserade på regeringens ekonomiska satsningar för att rädda klimatet. Årets satsning på 15 miljarder är historiskt stor, men inte tillräckligt stor i jämförelse med de klimatskadliga subventionerna.

– Den svenska klimatpolitiken är trots stora satsningar inte i närheten av vad som krävs för att klara målet i Parisavtalet och hålla temperaturökningen under 1,5 grad. Att avveckla de klimatskadliga subventionerna är ett avgörande steg på vägen, säger Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

De klimatskadliga subventionerna motsvarar en förlorad skatteintäkt för staten på 30 miljarder kronor, subventionerna består av undantag från energiskatt och koldioxidskatt för fossila bränslen i bland annat jordbruk. Utöver detta subventioneras även utsläpp genom exempelvis reseavdraget som bidrar till ökade utsläpp från vägtrafiken.

Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att se över hela sin klimatpolitik och slopa de klimatskadliga subventionerna samt införa fossilförbud till 2030, som LFT tidigare rapporterat om.

– För att minska utsläppen tillräckligt måste utsläppen ner med över 15 procent per år från och med nu. Idag minskar utsläppen med tre procent per år, säger Johanna Sandahl, i ett pressmeddelande.

Nästa pressträff hålls den 10:e november, då lyder rubriken: Vi ställer politikerna mot väggen – hur kommer de ta sitt ansvar för klimatet? Mer information om pressträffarna kan man hitta på Naturskyddsföreningens hemsida.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV