Radar

Kravet: Snabb omställning till fossilfritt

Naturskyddsföreningen vill införa förbud mot fossila drivmedel.

Idag höll Naturskyddsföreningen sin första presskonferens i ledet av flera där ambitionen är att uppmärksamma klimatkrisen – “För den kris den verkligen är”, sade Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Omställning till fossilfritt 2030 var huvudämnet på dagens presskonferens.

– Vi befinner oss mitt i en skenande klimatkris, det finns fortfarande chans att vända utveckligen men för att det ska vara möjligt krävs det kraftfulla åtgärder nu, sade Johanna Sandahl när hon öppnade presskonferensen för ett fossilfritt Sverige.

Likt presskonferenserna som Folkhälsomyndigheten har sänt under pandemin, kräver klimatkrisen också presskonferenser som informerar om läget, vad som görs idag och vad som behöver göras, det menar Naturskyddsföreningen som nu tagit initiativet att hålla i presskonferenserna.

– Vi gör det myndigheter och regeringen egentligen borde göra, sade Johanna Sandahl.

Global uppvärmning

Smältande glaciärer, orkaner, skyfall och torka togs upp som exempel på konsekvenser av vårt uppvärmda klimat. Kristina Östman, energiexpert på Naturskyddsföreningen, gav en lägesbild av hur det ser ut med koldioxidhalterna i atmosfären idag.

– Så hög som koncentrationshalten av koldioxid är i atmosfären just nu har den aldrig någonsin varit i närheten av tidigare, sade Kristina Östman.

Enligt Kristina Östman vet man att de ökade mängderna koldioxid i atmosfären är direkt drivande för vår globala temperatur, samt helt beroende av mänsklig aktivitet, framförallt förbränning av fossila bränslen. Det är av den anledningen som Naturskyddsföreningen riktar sitt fokus mot fossilfria transporter och industrier.

– Majoriteten av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från transporter och industrin, sade Kristina Östman.

Naturskyddsföreningen vill att fossila bränslen förbjuds till år 2030, det skulle innebära att det skulle bli förbjudet att sälja fossila bränslen i Sverige inom nio år. Trots tidspress menar Naturskyddsföreningen att det är fullt möjligt – men det kräver en omvälvande samhällsförändring och en politik som tar oss dit, sade Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen föreslår två olika förbjud: Ett för fossil energi inom industrin och ett för fossila drivmedel i transporter och arbetsmaskiner. Förbjudet ska alltså riktas mot de som säljer fossila drivmedel.

– Ett slutdatum måste fattas nu så att både privatpersoner och industrier hinner ställa om, sade Johanna Sandahl.

Fokus på transporter och industrier

Ekonomiskt statligt stöd, förändrad stadsplanering, minskat transportbehov och elektrifiering av transporter är några förslag som Naturskyddsföreningen ser som möjligheter för en omställning till ett fossilfritt Sverige. På frågan om alla som kör fossildrivna bilar idag kommer behöva köpa en elbil fram tills 2030 svarar Kristina Östman:

Ett förslag är att införa en skrotningspremie, det vill säga att man skulle få pengar för att skrota sin fossildrivna bil. Vi ser även att priserna på elbilar sjunker snabbt, men vi vill helst se fler lösningar än att var och en ska behöva äga en elbil, säger Kristina Östman till Landets fria tidning.

Naturskyddsföreningen har inte i dagsläget svar på exakt hur omställningen till fossilfritt ska gå till. Kristina Östman menar att det viktiga just nu är att fatta beslut om fossilfritt Sverige 2030, vilket i sin tur kommer leda till att sätta press på politiker att hitta lösningar på hur man ska nå dit.

– Ett fossilförbud kommer inte att uppstå i ett vakuum, utan beslutet kommer knytas ihop med en rad andra kraftfulla åtgärder, säger Johanna Sandahl till Landets fria tidning.

Juridiskt möjligt

Till presskonferensen bjöds Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen, in att berätta om hur det rent juridiskt är möjligt att införa ett fossilförbud. Josia Hort menar att målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är tydligt, men att det krävs tydlighet kring hur vi ska nå dit.

– Det som behövs är tydliga politiska besked om hur vi ska nå dit och att förbjuda fossila bränslen är det tydligaste beskedet som politiker kan ge, sade han.

Ett förbud mot fossila bränslen inom svensk industri och transporter är juridiskt möjligt, men det finns rättsliga utmaningar som måste lösas, bland annat EU-rätt. Josia Hort menar att Sverige måste använda sig av rättsliga undantag inom EU-rätten för att vara ett föregångsland vad gäller kilmatpolitik.

– Om EU skulle säga nej till svenska fossilförbud då erkänner EU att de står i vägen för en snabbare omställning och vi tror inte att kommissionen vill göra det, sade Josia Hort.

Frankrike, Finland och Nederländerna har redan förbjudit användandet av kol, enligt Josia Hort kan Sverige göra detsamma med de bränslen som vi har problem med.

Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändringar vid Manchesters universitet, höll också ett föredrag under presskonferensen. Han kritiserade bland annat Sveriges klimatpolitiska ramverk för att bestå av “fina ord” men inga riktiga åtgärder för ett minskat klimatavtryck.

Han talade även om vikten av en rättvis omställning och underströk att det är de rika länderna som ligger bakom de mesta av utsläppen. Han belyste hur fattiga länder redan idag drabbas hårt av klimatförändringar och att rikare länder måste ta ekonomiskt ansvar för fattigare länders fossilfria omställning.

– Det är vi skyldiga dem, sade Kevin Anderson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV