Radar

Max hamburgerkedja svarar på kritik

Max hamburgerrestaurang vid Medborgarplatsen, Stockholm.

Tidigare i veckan skrev LFT om rapporten från Djurens rätt som rör kycklingvälfärd. Benny Anderson, generalsekreterare på Djurens rätt, riktade kritik mot bland annat Max som är ett av företagen som inte säger nej till fortsatt användning av turbokycklingar.

Hamburgerkedjornas arbete med kycklingvälfärden har granskats utifrån de välfärdskriterier som går under European Chicken Commitment, ECC. Istället för att anta ECC:s kriterier har Max utformat en egen djurvälfärdspolicy för kycklingar.

Enligt Jenny Leijonhufvud, kvalitetssäkringsansvarig och agronom på Max, är den till stor del i linje med ECC:s kriterier och har också en målbild som ska vara uppfylld 2026.

– I vår djurvälfärdspolicy har vi sex kriterier som följer samma format och samma ordning som ECC:s kriterier och tar upp samma områden. Vi har valt att formulera oss annorlunda då vi har några frågor som vi fortfarande utvärderar och söker fakta på, säger Jenny Leijonhufvud.

Men till skillnad från Max djurvälfärdspolicy för kycklingar tillåter inte ECC avel på snabbväxande kycklingar, så kallade Turbokycklingar, som enligt Djurens rätt är ett av de största djurvälfärdsproblem som finns idag.

På frågan om varför Max fortsätter att använda turbokycklingar hänvisar Jenny Leijonhufvud till branschorganisationen Svensk fågel, där samtliga av Max köttleverantörer är medlemmar.

– Vi är ett restaurangföretag, vi är inte experter på djuruppfödning och därför för vi en aktiv dialog med såväl leverantörer, forskare och branschorganisationer som Svensk fågel. Om du vill veta mer detaljer kring raser specifikt då måste jag hänvisa dig till dem, säger Jenny Leijonhufvud.

Enligt Jenny Leijonhufvud ligger Svensk fågels regler väldigt nära de kriterier som finns i ECC, förutom vad gäller valet av ras.

Turbokycklingar är mer klimatvänliga bland annat ur den aspekten att de kräver mindre foder, berättar Benny Andersson på Djurens rätt, som tolkar det som att Max inte inte vill säga nej till turbokycklingar med hänvisning till klimatet.

Finns det en klimataspekt till varför Max inte helt stänger dörren till turbokycklingar?

– För oss handlar det här om att vi måste göra en sammanvägd bedömning av många väldigt komplexa hållbarhetsfrågor, som jag nämnde så är det långt kvar till år 2026 då våra kriterier och ECC:s kriterier ska vara uppfyllda. Därför ser vi att det är viktigare att vi fattar rätt beslut före ett snabbt beslut, säger Jenny Leijonhufvud och fortsätter:

– Vi har bland annat gjort väldigt mycket för att minska vårt klimatavtryck, men djurvälfärd är också en av de frågor som vi jobbar aktivt med just nu.

Enligt Jenny Leijonhufvud har inte Max tillräckligt med underlag för att anta ECC:s kriterium om att avstå från kycklingraser som är framavlade för att växa snabbt.

– Vi kommer hela tiden att revidera allteftersom vi får fakta och ny kunskap, det betyder att vi absolut kan komma att göra förändringar i vår policy framöver, säger hon.

KFC, Ikea och Pizza Hut är exempel på restaurangkedjor i Sverige som valt att jobba med European Chicken Commitment, ECC.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV