Radar

Hamburgerkedjor håller inte kycklingmåttet

Djurens rätt har granskat hur de svenska hamburgerkedjorna förhåller sig till kycklingarnas välfärd.

Djurens rätt har granskat hur de svenska hamburgerkedjorna förhåller sig till kycklingarnas välfärd. I veckan släpptes en rapport där 13 av de största hamburgerkedjorna runtom i landet har undersökts.

Hamburgerkedjornas arbete med djurvälfärden för kycklingarna har granskats utifrån de välfärdskriterier som går under European Chicken Commitment, ECC. Kriterierna är baserade på den senaste forskningen och är framtagna av en kommitté där 30 stycken djurrätts- och djurskyddsorganisationer ingår, bland annat Djurens Rätt.

Av de 13 kedjorna som undersöktes framgår det att sex stycken har uppfyllt ECCs krav, medan sju stycken inte håller måttet.

– Vi ser att de mindre och nyare kedjorna är de som lägger mer energi i den här frågan, säger Benny Andersson, generalsekreterare på Djurens rätt, som menar att skillnaden mellan de nya hamburgerkedjorna och de äldre är tydlig.

Över 250 företag i Europa har antagit ECC i sina inköpskriterier, men i Sverige möter varken Max, McDonalds, Burger King eller Sibylla ECC:s krav. Benny Andersson tror att anledningen till att de äldre och större kedjorna halkar efter i sitt förhållningssätt till kycklingarnas välfärd är att de fastnat i gamla rutiner och att de i vissa fall inte ser det som en viktig fråga.

– De pratar mer om att sluta använda plastsugrör och hoppas att en stor del av verksamheten ska gå under radarn, säger Benny Andersson, som tycker att de största företagen som hanterar flest djur också har det största ansvaret att leva upp till ECC:s krav.

Lever inte upp till hållbarhetsprofilen

Djurens rätt anser att djurvälfärd är en hållbarhetsfråga och att ECC därför borde hamna i ett företags hållbarhetsarbete. En av de stora kedjorna som inte lyckas matcha ECC:s kriterier är den svenska hamburgerkedjan Max. Bland annat säger inte Max nej till användning av kycklingar som är framavlade för att växa snabbt, så kallade turbokycklingar, som enligt Djurens rätt är ett av de största djurvälfärdsproblem som finns idag.

– Vi tycker att det är beklämmande att Max öppnar upp för att fortsätta använda turbokycklingar, säger Benny Andersson.

Turbokycklingar är mer klimatvänliga ur den aspekten att de kräver mindre foder, de är snabbväxande och går därför att byta ut i snabbare takt, berättar Benny Andersson som tolkar det som att Max inte inte vill säga nej till turbokycklingar med hänvisning till klimatet. Han undrar om det inte är bättre att helt avstå från att servera kycklingkött om det inte är möjligt för företaget att stoppa användning av turbokycklingar.

– De är avlade för att växa otroligt snabbt på bekostnad av deras hälsa, man väljer djurplågeri med hänsyn till att de ska vara mer klimatvänliga. Att ställa klimatet och djurvälfärden mot varandra är en obehaglig argumentation, säger Benny Andersson, som tycker att Max måste komma i fas med självbilden som hållbarhetsförespråkare.

Uppdatering 2021-10-04:

Läs Max svar på kritiken här.