Glöd · Ledare

Regeringen fortsätter att gå cementindustrins ärenden

Nu är det klart att regeringen tänker ta fram en undantagslag för att låta Cementa fortsätta, trots att de inte kunnat infria miljöbalkens krav, man har inte ens tagit fram en ordentlig analys över konsekvenserna av fortsatt brytning. Mark- och miljööverdomstolen sammanfattade deras konsekvensanalys så här: ”behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande”. 

Regeringen tar fram en lag som är utformad så att man kan ge ett företag, Cementa, 8 månader till att bryta den mängd cement som låg under tidigare tillstånd. Tanken att designa speciallagar för vissa företag är häpnadsväckande och Lagrådet var inte nådiga i sin kritik.

Man börjar med att beskriva hur specifikt lagen är skriven för att passa just det här fallet med Cementa och endast det, och hur lagen uppenbart kommer till följd av att Högsta Domstolen valt att inte meddela prövningstillstånd. Och man fortsätter: ”Sammantaget anser Lagrådet att övervägande skäl talar för att förslagen i lagrådsremissen strider mot generalitetskravet. De står därmed i strid med regeringsformen också i sakligt hänseende.”

Från tisdagens presskonferens rapporterar DN att Per Bolund inte höll med: ”Vi har inte korrigerat någon domstol. Domstolen har prövat Cementas långsiktiga verksamhet, men det här är en åtgärd för en kortare tidsperiod för att kunna överbrygga och klara av en väldigt svår situation som skulle kunna påverka Sverige väldigt allvarligt.”

Det är allvarligt, en lag som kommer till följd av att en domstol fattar ett beslut som regeringen inte är nöjd med, och som bara syftar till att ändra förutsättningarna för just precis ett företag som blivit drabbat. Principen att riksdagen stiftar lagar och domstolen dömer är som bortblåst.

Cementa har inte ens idats göra en ordentlig miljökonsekvensanalys, men varför skulle de? De har ju ett gratis ”du slipper ut ur fängelset”- frikort.

Diskussionen om grundlagarna behövs.

Att industrin alltid ska gå före miljön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV