Glöd · Debatt

Slutreplik: En fråga om moral

DEBATT. Givetvis spelar ekonomi roll, något annat har jag aldrig hävdat. Vad jag skrev i mitt förra svar var att ”viljan att skaffa barn handlar om något mycket djupare än enbart ekonomi (även om det också finns en ekonomisk aspekt, särskilt i fattiga samhällen).” 

Som Anders Sirén lyfter fram har många länder framgångsrikt lyckats styra barnafödandet genom ekonomiska incitament, vare sig man velat ha fler eller färre barn. Frågan är alltså inte om det går – det tror jag säkert att det gör – utan om det är moraliskt rätt. 

Jag anser att det är viktigt att värna om rätten att skaffa barn, likaväl som det också är viktigt att värna om rätten att avstå. Även om det som Sirén skisserar på inte är något tvångsmedel är det för mig uppenbart att det skulle kunna leda till att många avstår från något som de har längtat efter på grund av krassa ekonomiska överväganden. Det skulle också skapa en orättvisa eftersom invånarna i mer priviligierade länder troligen inte skulle vara lika motiverade att avstå från att skaffa barn som invånarna i fattigare länder, där många är i ett mer akut behov av pengarna. 

Eftersom en global basinkomst aldrig har prövats är det svårt att veta exakt vilka effekter den skulle få. Vad vi däremot vet är att när människor i fattiga länder får det bättre ställt och kvinnor får bättre tillgång till utbildning och preventivmedel så minskar oftast populationen i länderna. Det gäller förstås inte alla, även i rikare länder finns det ju familjer med många barn, men förmodligen tillräckligt många för att hejda befolkningsökningen. Jag tror mer på detta (i kombination med att vi också försöker få människor att minska sin konsumtion) än ett samhälle där vi belönar dem som varit duktiga och lydiga medborgare som avstått från att skaffa barn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV