Radar

Länsstyrelsen kritisk: Cementa har betydande miljöpåverkan

Cementas kalkbrott och fabrik i Slite på Gotland.

Cementa får möjlighet att fortsätta pumpa bort stora mängder vatten från sitt kalkbrott efter regeringens beslut. Länsstyrelsen på Gotland ifrågasätter detta och menar att påverkan på grundvattnet är för stor, rapporterar P4 Gotland.

Länsstyrelsen på Gotland har lämnat ett yttrande där de påpekar att Cementas verksamhet allvarligt påverkar grundvattnet på norra Gotland och de menar att detta kan strida mot EU-rätten.

Cementas miljötillstånd gäller inte bara hur mycket kalksten de får bryta, utan även för så kallad vattenverksamhet. Det beror på att det naturligt samlas regn- och grundvatten i den stora hålighet som kalkbrottet bildar i landskapet. För att inte hela kalkbrottet ska fyllas med vatten söker företaget tillstånd för att kunna pumpa bort detta vatten.

När regeringen förra veckan meddelade att de tillfälligt vill förlänga Cementas tillstånd för att bryta kalksten, ingick det även att de gav möjlighet till företaget att kunna fortsätta med sin vattenverksamhet.

Räcker med en anmälan

När det gäller en sådan omfattande påverkan på vattensystemet som Cementa har, behövs det enligt miljölagstiftningen vanligtvis tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Är det däremot en mindre verksamhet räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen.

Näringsminister Ibrahim Baylan uppgav dock att eftersom domstolsprocessen om Cementas tillstånd inte kommer vara klar innan deras nuvarande tillstånd löper ut så ändrar de tillfälligt på detta, så att Cementa bara behöver anmäla sin verksamhet till Länsstyrelsen.

– Därmed kan till exempel svårflyttad utrustning och infrastruktur – som annars hade förstörts av en vattenfylld täkt – bevaras, sa Ibrahim Baylan på regeringens digitala pressträff.

En miljon kubikmeter vatten

Länsstyrelsen på Gotland hänvisar till det som gäller när man exempelvis vill pumpa bort vatten från ett vattendrag eller en sjö. Normalt gäller det då att en anmälan ska göras till Länsstyrelsen när man vill leda bort högst 100 000 kubikmeter per år från ett vattendrag. Gäller det en sjö är siffran 200 000 kubikmeter per år.

Det som Cementa gör i sin verksamhet handlar om att pumpa bort över en miljon kubikmeter vatten per år, alltså mer än 5-10 gånger så mycket som normalt ska omfattas av anmälningsplikt.

”Uttagsmängden som föreslås utgörs av mycket stora vattenvolymer som svårligen kan genomföras någonstans utan betydande miljöpåverkan”, skriver länsstyrelsen i sitt svar, enligt P4 Gotland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV