Radar

Advokat om Cementa: Det kan bli prejudikat

Näringsminister Ibrahim Baylan och miljöminister Per Bolund meddelade på tisdagen att Cementas brytningstillstånd förlängs i åtta månader.

Cementa får bryta kalk i åtta månader till. Det meddelade regeringen i veckan. Ett beslut som kan få stor betydelse för framtiden enligt advokaten Johan Öberg som företräder motparterna i målet. 

– De tillstånd som prövas, inklusive det som Cementa har sedan länge, har en sista dag. Om man förlänger det är det samma sak som att ge ett nytt tillstånd, som jag ser det, och då uppfyller man inte de kriterier som krävs både enligt svensk lagstiftning och EU-rätt, säger advokaten Johan Öberg som företräder motparterna i målet, Urbergsgruppen och privatpersoner.

I juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om att bryta kalk i Slite på Gotland i 20 år till, eftersom företaget inte lyckats visa vilka konsekvenser brytningen kan få för miljö och vatten. Cementa har bett Högsta domstolen ta upp ärendet i ett försök att kunna fortsätta verksamheten, efter att deras nuvarande tillstånd löper ut den 31 oktober. Trots att frågan ännu inte prövats meddelade regeringen i tisdags att Cementas tillstånd ska förlängas i tid.

– Det är ett politiskt beslut som får oss jurister att fundera på hur man kan bygga det här på ett vettigt sätt med demokratiska spelregler, fortsätter Johan Öberg.

"Blottat en sårbarhet"

På en digital pressträff berättar näringsminister Ibrahim Baylan att de tagit beslutet med hänvisning till de ”betydande konsekvenser” som ett stopp i cementtillförseln innebär för olika branscher och industrier i Sverige. 

– Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, utgör kalkbrytningen i Slite råvara för 60 procent av Sveriges cementproduktion, och det har blottat en uppenbar sårbarhet för centrala delar i vår samhällsbyggnadssektor, säger han.

Med på pressträffen är även miljöminister Per Bolund. Han menar att det är en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder.

– Cementas tillstånd är begränsat i tid men det är också begränsat i volym, och inom ramarna för det tillstånd som Cementa redan har, så finns det fortfarande kalk som inte har hunnit brytas, säger han. 

Enligt Cementas egna uppgifter finns det en volym som motsvarar cirka åtta månaders kalkbrytning kvar inom det befintliga tillståndet, och det är den tidsram som regeringen nu har satt. Enligt miljöministern ska regeringen göra en tidsbegränsad ändring i Miljöbalken för att kunna ta detta beslut och de ska se till så att detta stämmer överens med EU-rätten.

Långtgående konsekvenser

Både Per Bolund och Ibrahim Baylan betonar att regeringen inte uttalar sig om den pågående domstolsprocessen, utan att det är viktigt att den processen fortsätter och har sin gång. Men Johan Öberg håller inte med:

– Det är fråga om intervenerande i en, om inte formellt pågående process, så i vart fall ett reellt ärende och då närmar man sig ministerstyre och brott mot regeringsformen. Formellt gör man ju inte det, det har man ju sett till genom att man inte petar i målet, men i realiteten är det ju så, säger han. 

Beslutet att förlänga tillståndet – trots att domstolen inte slagit fast om fortsatt brytning strider mot de krav som ställs i svensk miljölagstiftning och EU-rätt – kan få långtgående konsekvenser för framtiden, menar Johan Öberg:

– Man öppnar dammluckor för något som är okänt i dag. Som i bästa fall är ett litet avsteg från de demokratiska grundprinciperna, och i värsta fall kan det innebära att man på något sätt banar väg för andra ärenden som sker på ett liknande sätt. Det kan bli prejudikat för framtida prövningar där man börjar hantera villkor på ett sätt som det inte var tänkt. Då går man vid sidan av EU-rätten och vid sidan av miljöbalken. 

Grundvattnet hotas

Cementfabriken i Slite är en av Europas största och flera myndigheter har framfört invändningar mot fortsatt kalkbrytning i området. Även Sveriges geologiska undersökning (SGU), som har i uppdrag att främja mineralbrytning, har varnat för att brytningen riskerar att försämra grundvattnets kvalitet på Gotland. 

Det är också något regeringen är medvetna om och Per Bolund lyfter vattenfrågan flera gånger under pressträffen. 

– Vi behöver stärka samhällets motståndskraft och behöver också säkerställa en trygg vattenförsörjning, som inte minst torkperioder visar är en begränsad resurs, säger han.

Per Bolund meddelar även att regeringen ska sätta in flera långsiktiga åtgärder med syftet att öka återvinningen och återbruket i byggsektorn och göra branschen mer resurseffektiv och cirkulär. Att hitta alternativ till cement och främja ett ökat byggande i trä lyfter han också som viktiga vägar framåt.

Jämför med Nordkalk

Företrädare från olika industrier i Sverige har varnat för att hundratusentals jobb kommer att försvinna om brytningen i Slite upphör och stora byggprojekt stoppas. Det menar Johan Öberg bara är ett sätt att utöva påtryckningar på politikerna.

– Naturligtvis kostar det att ställa om. Men att prata om hundratusen arbetslösa är bara dumt. Det här hör man varje gång stora bolag ska genomföra större omfattande projekt, säger han.

Han deltog i den utdragna miljökonflikten om Ojnareskogen 2012, om företaget Nordkalks rätt att bryta kalk i skogsområdet på norra Gotland, och ser stora likheter. 

– Där sa Nordkalk att om inte det här godkänns nu så kommer hela industrin i Sverige att svikta. Det har gått ganska bra trots att de inte fick sitt tillstånd.