Glöd · Debatt

Svar direkt: Basinkomst bättre än ”omvänt barnbidrag”

DEBATT. Det stämmer att jag inte tog fasta på hela Anders Siréns text i min ledare, utan bara det som handlade om ett ”omvänt barnbidrag”. Anledningen till detta var att det var främst den delen jag reagerade på. I övrigt tycker jag mycket av det Sirén skriver om konsumtion och ökad jämlikhet är bra och tänkvärt. Vi är alltså överens i det mesta – dock inte i frågan om kvinnor ska belönas för att inte föda barn. 

Mina argument mot detta är flera. Till att börja med tycker jag det är fel att jämföra det med barnbidraget som ju är en summa pengar som är tänkt att gå till barnen, inte som någon slags belöning till föräldrarna. För det andra så tror jag att Sirén underskattar risken att ett sånt här bidrag skulle kunna användas som utpressnings- och tvångsmedel, även om det finns ett vällovligt syfte. Man kan också fundera över hur det blir med kvinnor som blir gravida mot sin vilja och inte kan eller vågar göra abort. Ska dessa bli utan bidrag för att de har haft en man som varit oansvarig?

Vidare tror jag att viljan att skaffa barn handlar om något mycket djupare än enbart ekonomi (även om det också finns en ekonomisk aspekt, särskilt i fattiga samhällen). Jag tror helt enkelt inte att man kan köpa bort människors längtan efter barn och jag tycker också att idén om detta är moraliskt tvivelaktig. 

Att stärka kvinnors oberoende är givetvis en bra sak, men en bättre metod för att göra det är en basinkomst som går till alla kvinnor – inte bara de som väljer att inte skaffa barn.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV