Radar

Definition av ekocid äntligen på plats

Nu har expertpanelen bestående av 12 namnkunniga  jurister inom internationell straff- och miljörätt från hela världen avslutat sex månaders överläggningar.

I tisdags presenterades den juridiska definitionen av ekocid, som föreslås bli ett brott mot internationell rätt. Under flera månader har en expertpanel bestående av ledande jurister från olika länder arbetat med definitionen. LFT har pratat med Pella Thiel, från End Ecocide Sweden, om förslaget.

Överläggningarna har pågått i sex månader och nu finns det alltså en juridisk definition av ”ekocid” på plats. Arbetet är en viktig pusselbit i att få fram en lagstiftning som kriminaliserar storskalig miljöförstöring för att skydda ekosystemen.

Thiel är nöjd med den definition som nu presenterats.

– Ja, jag är väldigt nöjd, även om jag inte är någon jurist. Det här är ett sånt viktigt ögonblick som bara kommer en gång så vi var lite oroliga över att definitionen skulle bli för svag. Men den är både tydlig och bred, den bygger på internationell rätt och är tillräckligt skarp för att skydda ekosystemen, samtidigt som stater kan förväntas godta den.

– Jag tror att den kommer att kunna anpassas både till hur mänskliga verksamheter utvecklas, med nya potentiellt destruktiva metoder och för att tillvarata ekosystemens intressen.

Svenska riksdagsledamöter tog initiativet

Målet är att ekocid blir ett femte internationellt brott, jämte folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott i Romstadgan. Överträdelser mot dessa brott kan tas upp i den Internationella brottmålsdomstolen, ICC, i Haag.

Pella Thiel berättar att den internationella expertpanelen sattes ihop efter att två svenska riksdagsledamöter, Rebecka Le Moine (MP) och Magnus Manhammar (S) efterfrågat en definition. De motionerade om ekocid i riksdagen och vände sig till Stop Ecocide International, som sedan satte ihop panelen med internationella jurister.

Hur kommer panelens definition tas emot internationellt och av statschefer tror du?

– Det finns redan ett extremt stort intresse idag jämfört med några år sen. Flera stater är intresserade och några har sagt att de ska driva frågan.

Pella Thiel, End Ecocide Sweden
Pella Thiel, End Ecocide Sweden. Foto: Marie Sparreus

Pella Thiel hoppas att det ska bli en stor diskussion kring ekocid på FN:s  toppmöte för hållbar utveckling, Stockholm +50, som ska hållas i juni 2022 – ett halvt sekel efter att Olof Palme först lyfte frågan om ekocid.

– Jag tror inte att det går att uppnå något som kan kallas för hållbar utveckling om vi inte skyddar ekosystemen och då behöver ekocid vara ett brott. Här finns ett svenskt arv att ta vara på och vara stolt över.

Expertpanelens förslag kommer sedan att presenteras för omröstning i Haag i november år 2022.

Dialog med näringsliv och religiösa ledare

Pella Thiel hoppas också på intensiva politiska och juridiska diskussioner om frågan, förutom med statliga representanter bland annat med näringsliv och religiösa ledare världen över. Som LFT nyligen skrev om pågår en dialog med företagsledare, och i initiativet Faith for Ecocide Law vill End Ecocide Sweden samla stöd för frågan hos världens trossamfund och religioner.

– De flesta av världens människor bekänner sig till någon religion, så det berör en stor andel av mänskligheten. Dessutom är den ekologiska krisen en existentiell kris där vi behöver omvärdera vilka vi är som människor och vad vi gör här på jorden. Det är ju de religiösa ledarnas expertis, därför behöver vi verkligen deras röster och inte minst urfolkens, som har en andlig förståelse av världen där människan är en del av den levande världen. 
 
Redan 2019 uttalade företrädaren för alla världens katoliker, Påve Franciskus sitt stöd för ekocid, något som Pella Thiel ser som hoppingivande.

Du var med och skrev om det här i the Guardian nu, och har länge haft ett starkt personligt engagemang i den här frågan. Hur känns det nu när förslaget äntligen är på plats?

– Det är rätt överväldigande och känns som ett nytt steg i hela det här arbetet. Jag önskar verkligen att jag hade fått dela det med Polly Higgins som egentligen är arkitekten bakom förslaget och som gick bort för två år sedan. Därför känns det hoppfullt, glädjande och också lite sorgligt.

Läs den föreslagna definitionen av ekocid här. Och hos Stop Ecocide Foundation kan du läsa mer om de jurister som ingått i expertpanelen.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.