Glöd · Ledare

Låt barnen röra sig fritt

Alla som har egna barn, har kontakt med något barn eller har varit barn själva – med andra ord alla människor – borde känna till att barn ofta inte gör som vuxna säger till dem. Säger en vuxen ”gå inte dit” är sannolikheten stor att barnet kommer att gå dit. Ibland för att testa gränser, men ibland också för att de vuxna har misslyckats med att förklara varför det är en dålig idé att gå dit. Detsamma gäller med lagstadgade förbud. Att införa ett förbud mot att vistas på en viss plats kommer sannolikt bara göra många mer nyfikna på att gå till den platsen. 

Trots det är det just detta regeringen vill göra, inte för alla barn förstås, men för barn som är ”på väg in i kriminalitet” vill regeringen att socialtjänsten ska kunna utfärda ett vistelseförbud på olämpliga platser. Enligt Lena Hallengren kan det till exempel handla om platser där öppen drogförsäljning pågår. 
Det är säkert välmenande, men förutom att jag tror att det är direkt kontraproduktivt så innebär det också en allvarlig inskränkning av barns rörelsefrihet. Det skulle också kunna strida mot FN:s barnkonvention, den som numera är lag i Sverige.

Om man – mot förmodan – skulle lyckas med att stoppa barnen från att gå till dessa platser genom det här förbudet så är risken också stor att drogförsäljningen bara skulle förflytta sig till en annan plats. Alltså samma fenomen som vi har kunnat se när det gäller övervakningskameror. 
Det finns allmänt en tendens just nu, både hos regeringen och hos övriga partier, att tro att man genom nya lagar och förbud ska kunna lösa alla problem. Men i det här fallet undrar jag om ens regeringen själva tror att ett vistelseförbud kommer vara effektivt eller om det bara är ytterligare ett sätt att signalera hårdhet.

Det som behövs för att stoppa barn från att bli indragna i kriminalitet är inte nya förbud utan att se till så att alla barn mår bra och känner trygghet. I höstas kom en rapport om att barnfattigdomen i Sverige ökar, till skillnad mot övriga EU-länder, och att var tionde barnhushåll har låg levnadsstandard. Lägg till detta en inhuman migrationspolitik som gör att många minderåriga hamnar i papperslöshet och dras in i narkotikaaffärer för att ens kunna överleva. Det är där regeringen borde börja, inte med att frånta barnen deras rätt att röra sig fritt.

Irlands regering har klubbat igenom ett pilotprojekt som ska ge kulturarbetare garanterad basinkomst.

Danmark vill få flyktingar som har tagit sig hela vägen över Medelhavet och genom Europa att åka tillbaka till sina hemländer och söka asyl därifrån.