Glöd · Ledare

En regering i knät på skogsindustrin

Vad är hållbart skogsbruk? Beroende på vem du ställer frågan till kommer du att få helt olika svar. Den svenska skogsindustrin har under de senaste åren bedrivit ett enorm lobbyarbete för att bevisa att den svenska modellen för skogsbruk inte bara är hållbar utan också helt nödvändig för klimatomställningen. Träden används som bekant för att göra bioenergi och enligt lobbyisterna behövs bioenergin för att ersätta alla fossila bränslekällor. 

Många miljöorganisationer och forskare varnar däremot för att tilltron till att bioenergin ska lösa alla problem är en återvändsgränd. När biomassa från träd förbränns sker nämligen också enorma utsläpp av växthusgaser. Enligt en EU-rapport är det till och med värre ur klimatsynpunkt att elda trä än att använda kol eller olja. Ändå försöker många hävda att bioenergi är klimatneutralt. Argumentet för detta är att träden också binder kol. När en skog har avverkats planteras nya träd som ska fånga upp det som de gamla har släppt ut.

Problemet här är tidsperspektivet. Det är väl belagt att gamla träd binder betydligt mer kol än unga. När en skog har kalhuggits tar det flera decennier innan de nya träden kan binda lika mycket kol som har släppts ut vid förbränningen. Det här är tid som vi inte har. 

Därför är det en farlig fantasi att tro att vi ska kunna ersätta all fossil energi med bioenergi. Men det är, tyvärr, en fantasi som inte bara finns hos skogsbolagen utan också hos regeringen. Inom ramen för EU:s nya taxonomi om hållbara investeringar har man skrivit att bioenergi bör ses som en övergångslösning. Man har också velat att skogsbruk ska bedrivas naturnära för att klassas som hållbart. Naturnära skogsbruk innebär att man anpassar skogsbruket efter lokala ekologiska förhållanden istället för att ha gigantiska gran- eller tallplantager som man kalhugger. 

När den här nya strategin blev offentlig blev det ett ramaskri från de svenska skogsföretagen. Enligt DN har regeringen därefter på olika sätt utövat påtryckningar för att EU-kommissionen ska ta bort de skrivningar som man menar skulle skada det svenska skogsbruket. Bland annat ska Stefan Löfven själv ha skrivit ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen där han, tillsammans med Finlands statsminister, krävt att skrivningen om naturnära skogsbruk ska tas bort. Och påtryckningarna har gett resultat. Bland annat har konceptet naturnära skogsbruk tagits bort och man har också ändrat sig när det gäller att se bioenergi som en övergångslösning. 

Officiellt heter det att regeringen tyckte att definitionen av naturnära skogsbruk var otydlig. Men, som professorn i skogsbruk Jens Peter Skovsgaard säger till DN: hade det då inte varit rimligare att be dem att utveckla definitionen än att stryka den?  

Att skogsindustrierna vill kunna fortsätta avverka träd i samma takt som nu, och på så sätt tjäna mer pengar, är knappast förvånande. Men att regeringen inte bara sväljer deras argument utan också gör allt de kan för att skydda dem är inget annat än en praktskandal. 

Det är förstås lockande för många att tänka att bara vi ersätter all fossil energi med bioenergi och el så kommer vi kunna fortsätta precis som vanligt. Men allting har ett pris. När det gäller elproduktionen handlar det bland annat om den livsfarliga och miljöskadliga brytningen av metaller till batterierna. Istället för att förlita oss på att ny teknik och nya energikällor ska rädda klimatet måste vi börja ställa om till ett samhälle där vi gör av med mycket mindre energi.

Det är detta regeringen borde kämpa för istället för att agera budbärare åt Sveriges skogsbolag.

De liberaler, bland annat Barbro Westerholm och Nina Lundgren, som fortfarande tar strid för att partiet inte ska samarbeta med SD.

Försäkringskassan föreslår GPS-övervakning av personer som har assistans för att se till så att deras assistenter inte fuskar med tidsredovisningen.