Glöd · På djupet

Riskerna med artificiell intelligens bör tas på största allvar

Är det såhär framtidens skolstrejker kommer att se ut? Riskerna med AI är i alla fall en viktig fråga som mänskligheten måste lära sig att hantera, menar Göran Hådén, grön skribent och samhällsdebattör.

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) medför både enorma möjligheter och enorma risker. I den här artikeln fördjupar sig Göran Hådén – grön skribent och samhällsdebattör – i riskerna, hur de bör hanteras och varför det brådskar att agera mera.

Redan idag kan AI dels avlasta människors arbete, dels skapa helt nya möjligheter. En människa kan inte snabbt processa en miljon artiklar och dra slutsatser av det, men det kan AI. Det ger oss redan idag allt ifrån effektiva sökningar på internet till mer träffsäkra läkardiagnoser. Särskilt när mänsklig intelligens samarbetar med artificiell intelligens.

Men som med all omvälvande ny teknik så medför även AI nya utmaningar. Till det mest påtagliga idag hör starkare trollfabriker och svagare integritet. Självkörande bilar och autonoma vapen väcker många följdfrågor där vi nu behöver ta skarp ställning i gamla filosofiska etiska vägval. Vilka ska i första hand skyddas och hur ska ansvaret fördelas?

Massarbetslöshet eller robotskatt?

Kanske automatiseras så mycket att vi får massarbetslöshet och ännu mer ojämlikhet. Till vanliga förslag mot det hör basinkomst, robotskatt och att dela på jobben. Vilket hänger ihop med ett anammande av den nygamla attityden att mer frihet från arbete är positivt.

Av de 169 delmålen i FN:s Agenda 2030 bedöms AI kunna inverka positivt för 128 delmål och negativt för 58 av delmålen. Utifrån det kan vissa tänka att AI är mer bra än dåligt. Men olika mål är olika viktiga. Jämför med hur klimatkrisen eller kärnvapenkrig kan väga tyngre än tusen kortsiktiga fördelar tillsammans.

Även för AI finns en risk som kan bli globalt och långsiktigt förödande om den blir verklighet. Nämligen att AI eventuellt kan utvecklas till AGI (artificiell generell intelligens) som matchar eller överskrider mänsklig intelligens generellt och inte bara på vissa områden, så att AI styr oss och inte tvärtom.

Slutet för mänskligheten?

Teoretiskt kan det bli hur bra som helst om AGI tar över, men många experter menar att det här är en risk som bör tas på största allvar. Exempelvis bedömde vetenskapsgiganten Stephen Hawking att artificiell intelligens troligen kommer överträffa mänsklig intelligens inom det här seklet och att det kan innebära slutet för mänskligheten. En av världens mest citerade forskare Max Tegmark, som skrivit succéboken Liv 3.0 om AI-risker, menar att det troligen inom vår livstid avgörs om vi går under eller tar oss samman.

Enligt forskaren Max Tegmark så kommer det avgöras under vår livstid ifall vi ska gå under eller ta oss samman
Enligt forskaren Max Tegmark så kommer det avgöras under vår livstid ifall vi ska gå under eller ta oss samman. Foto: Lahrs Persson/SvD/TT

Det scenario som skrämmer är inte att en framtida överlägsen AI skulle vilja skada människor, utan att det kan bli en bieffekt när AI:n uppfyller sina mål. Jämför med hur människor utrotat och minimerat många andra djurarter – inte för att människor sett något egenvärde i det, utan främst för att vi sett föga egenvärde i andra arter och därför förstört deras livsmiljöer i strävan efter de mål vi prioriterat. Om AGI gör motsvarande ligger vi illa till.

Hittills har ingen kommit på hur vi kan säkra att mänskligheten eller andra arter gynnas om AGI tar över. Det som för många människor är “sunt förnuft” eller att vara klok, är inte något som automatiskt följer av att vara intelligent.

Däremot kan vi ju redan med vår begränsade mänskliga intelligens och erfarenhet av otaliga försök att formulera vattentäta lagar, inse att en överlägsen intelligens kan hitta kryphål som gör att det vi tror är säker kontroll inte är det.

Hjälper inte att dra ur sladden

Redan dagens AI kan överraska med kreativa lösningar som människor inte tänkte på innan. Ett enkelt exempel var när AI kom fram till att bästa sättet att vinna på luffarschack var att sätta kryss så långt bort att motståndarprogrammets minne kraschade. Ett mer avancerat exempel är AI:n som på eget initiativ skapade en slags radiomottagare.

Spontant tänker många: Hur svårt kan det vara att styra AI? Även om vi inte lyckas sätta tillräckligt träffsäkra mål och instruktioner, så kan vi väl vid behov bara dra ur sladden? Men i boken Superintelligens går en av de världsledande AI-analytikerna Nick Bostrom mycket noga igenom olika scenarier och konstaterar att det är minst sagt lättare sagt än gjort att styra avancerad AI.

Framgångsrika mänskliga brädspelare vet att chansen att uppfylla sitt mål ökar om man kan dölja sin kapacitet och plan tills det är för sent för motståndarna att hindra en. AGI som är mer intelligent än människor kommer rimligen ha en minst lika smart strategi. Som att kopiera sig själv tusentals gånger utspritt över världen i lönndom, tjäna pengar på börsen och enkelt övertala vissa människor om det behövs. Då hjälper det inte att dra ur någon sladd.

Vissa avfärdar det här som science fiction, men nästan alla omvälvande händelser i världshistorien har kommit oväntat för de flesta. För bara hundra år sedan var vi lyckligt ovetande om de flesta hot mot mänsklighetens existens som vi kan lista idag. Delvis har vi klarat oss fram till nu genom ren tur.

Himmel eller helvete

Så vad är i sak hållbara argument för att AGI aldrig kan ta över? Vi vet ju inte på vilka sätt medvetande kan skapas och en potentiellt katastrofal utveckling kräver inte ens det.

Redan i dag pågår många projekt för att skapa AGI i hopp om att tjäna på det. Om AGI döljer sin styrka som ovan kan det inte helt uteslutas att den till och med redan finns. Vi människor kan inte heller förutse om en hypotetisk AGI kommer utvecklas snabbare eller saktare om den skulle överträffa mänskligheten. Å ena sidan ökar AGI:s kapacitet ju mer den utvecklas, å andra sidan återstår allt svårare problem i takt med att enklare problem avklaras.

Vi lär antingen närma oss himmel eller helvete om AGI tar över. Mycket möjligt även utan AGI, men då inte lika snabbt. För hur kan vi stagnera på dagens nivå i en global civilisation som är i konstant kraftig rörelse och har starka drivkrafter för fortsatt förändring?

Mer forskning behövs

Allmänheten i Sverige verkar kluven om AGI är en global katastrofrisk i en internationell opinionsundersökning av Novus på uppdrag av Global Challenges Foundation 2020. Men ponera att risken för att skadlig AGI någon gång tar över världen skulle vara bara 1 på 1000. I snitt en tusendel av hela vår framtid är ändå extremt mycket, så varför inte göra de relativt begränsade insatser som skulle behövas för att kraftigt öka chansen för ett positivt utfall?

En stor utmaning är hur man får med sig alla på att avstå från kontroversiell användning av AI. Exempelvis vill många länder stoppa utveckling av autonoma vapen, men varje stormakt kan tjäna på att själva utveckla billiga och effektiva självstyrande vapen och skulle förlora på om bara andra gör det. Vi lär inte heller klara av att stoppa alla oförsiktiga försök som redan pågår att utveckla AGI. Däremot kan vi verka för att utveckling av mer genomtänkt AGI hinner före.

Mer forskning och funderande behövs. Jag kan varmt rekommendera professor Olle Häggströms nya bok Tänkande maskiner om även du vill veta mer om AI-risker.

Glöd · Debatt

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död. 

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.