Glöd · Ledare

M och SD blundar för verkligheten

Det är inte bara flyktingfrågan som klyver svensk politik. En fråga där åsikterna går väldigt starkt isär är biståndet. Lite grovt kan man säga att det finns tre läger; V, MP och C vill att det nuvarande enprocentmålet ska vara ett golv men att biståndet också skulle kunna öka i förhållande till BNI. S, L och KD vill att vi ska ligga kvar på enprocentsmålet medan M och SD vill sänka biståndet. Allra längst går föga förvånande SD som vill kapa biståndet med hälften. De är också det enda partiet som inte anser att vi behöver öka klimatbiståndet. 

I december i fjol gick FN ut och vädjade till alla länder om att ge mer humanitär hjälp. Coronapandemin har inte bara inneburit att många människor har dött av själva viruset, följdeffekterna är ännu mycket större.

Några exempel:

Den extrema fattigdomen i världen har ökat för första gången sen 1988.

Hungersnöden har ökat med 82 procent bara under 2020. 270 miljoner människor i världen lider i dag av hungersnöd.

Rutinvaccinationerna har stoppats vilket kan leda till att 80 miljoner barn kan drabbas av sjukdomar som de enkelt skulle kunna ha vaccinerats mot.

Om alla människor i världen som är i behov av humanitär hjälp samlades i ett land skulle det bli världens femte folkrikaste.

Samtidigt lägger Moderaterna upp sponsrade Facebookinlägg där det står “Minska biståndet. Vi har stora problem på hemmaplan.”

Förutom att de här inläggen signalerar en extrem egoism och brist på medmänsklighet visar det också hur verklighetsfrånvända Moderaterna är. Att hjälpa människor i nöd handlar nämligen inte bara om solidaritet – om vi låter bli att göra det kommer vi förr eller senare själva att påverkas. Ökad fattigdom gör att fler människor riskerar att fångas upp av terrororganisationer. Det gör också att risken för krig och konflikter ökar vilket så småningom även kommer leda till nya flyktingströmmar.

Om det är något vi borde ha lärt oss av coronapandemin är det att världen sitter ihop. Det som händer på en plats påverkar andra. Men M och SD lever fortfarande i villfarelsen att Sverige är en ö och om vi bara bygger en mur som är så hög att vi inte ser omvärlden så upphör den att existera.

Det börjar nästan kännas som sommar.

Israel trappar upp offensiven mot Gazaremsan och sätter in tusentals marktrupper.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV