Glöd · Debatt

Glöm inte Fukushima!

På tioårsdagen av kärnkraftsolyckan i Fukushima skriver representanter från Folkkampanjen mot Kärnkraft-kärnvapen tillsammans med flera andra organisationer om varför vi aldrig får glömma det som inträffade.

DEBATT. Den 11 mars 2011 drabbas Japan av den kraftigaste jordbävning man dittills uppmätt. En enorm flodvåg skapas och sveper in längs Japans östkust. En halv miljon människor tvingas lämna allt och fly, närmare 16 000 människor dör. Många av de som evakuerades kommer aldrig att kunna återvända.

Stora vågor vräker in över staden Fukushima, ca 23 mil norr om Tokyo. Skyddsmurarna kring kärnkraftverket i staden, ett av världens största, räcker inte till. Tre av verkets sex block, som är i drift, snabbstoppas. Säkerhetssystemen blir strömlösa och det slutar med härdsmältor i alla tre reaktorerna. Stora utsläpp av radioaktivitet sker i luften, på marken och i havet. 

Det är nu tio år sedan. Än idag arbetar tusentals personer dagligen med saneringsarbetet. Enligt nya prognoser kommer saneringen ta upp till 60 år och kosta 7 000 miljarder kronor. Men det kräver också nya tekniska lösningar som ännu inte existerar. 

Minst 14 miljoner kubikmeter kontaminerad jord ska saneras. Grundvatten har pumpats upp för att radioaktiva ämnen inte skall tränga ut i havet. Över en miljon kubikmeter vatten skall saneras innan det kan släppas ut igen. Enligt reaktorernas ägare Tepco, finns det snart ingen mark kvar att uppföra nya tankar på och sommaren 2022 är det definitivt fullt. Sedan går det inte att lagra mer vatten.

Det är viktigt att vi inte glömmer Fukushima, inte minst för alla de som drabbades, men också för att försöka undvika nya katastrofer. Kärnkraft är i grunden farligt trots alla säkerhetssystem som succesivt lagts till. 

Efter Harrisburg blev det standard med haverifilter för att minska risken för utsläpp vid en härdsmälta. (Vilket ändå inte hjälpt vid senare olyckor).  
Efter Tjernobyl genomfördes i Sverige ett omfattande arbete för att stärka den nationella strålskydds-beredskapen. 

Efter Fukushimaolyckan beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att alla svenska reaktorer måste ha oberoende härdkylsystem efter 2020. En kostnad på 500-700 miljoner kronor per reaktor.

Med nya krav på säkerhetssystem och riskhantering blir kostnaderna för driften av kärnkraftverk allt högre och lönsamheten lägre. Samtidigt som riskerna för olyckor hela tiden ökar med kraftverkens stigande ålder. 
Det finns all anledning att påskynda Sveriges sentida avveckling av kärnkraften. Redan efter kärnkraftsomröstningen 1980 beslutade riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas senast 2010. Årtalet baserades på att kärnkraftverkens livslängd bedömdes till 25 år, och att den sista reaktorn planerades starta 1985. 

I dag, tio år efter Fukushima, har sex av Sveriges tolv reaktorer stängts. Trots detta producerar nu de förnybara energikällorna mer el och är både billigare och fördelaktigare.

Kärnkraften är dyr, farlig och onödig. Idag finns ingen anledning att förlänga kärnkraftsepoken! 

Måna Wibron, ordförande FMKK-Sundsvall, kontakt Kvinnor för fred, Sundsvall
Lena Dahlin Klaar, vice ordförande FMKK-Sundsvall
Ulrika Hådén, kassör FMKK-Sundsvall, kontakt Kvinnor för fred, Sundsvall
Runa Forsman, sekreterare FMKK-Sundsvall 
Ulf Gustafsson, ledamot FMKK-Sundsvall
Linnea Henriksson, revisor FMKK-Sundsvall
Stefan Aronsson, revisor FMKK-Sundsvall
Gertie Gagner, medlem i Fmkk-Sundsvall och Kvinnor för fred
Hjördis Johansson, valberedare FMKK-Sundsvall, kontakt Kvinnor för fred, Sundsvall
Berth Henriksson, valberedare FMKK-Sundsvall
Annika De Mello, medlem i Fmkk-Sundsvall
Birgitta Krona, medlem i FMKK-Sundsvall
Eva Goes, medlem i FMKK-Sundsvall
Sameer Lafta, ordf. Sundsvall FN Förening & Västernorrland FN Distrikt
Elisabet Finné, Medlem i SLMK (Svenska läkare mot kärnvapen) och Svenska Freds.
Jan Erik Lindblom, Västernorrlands intressegrupp för Svenska Freds och en kärnvapenfri värld!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV