Glöd · Debatt

Därför lovar vi att skärpa oss – för jämställdheten och klimatet

Fler män behöver ta ställning och släppa de gamla maskulinitetsnormerna för att vi ska nå förändring, både när det gäller klimatet och jämställdheten.

DEBATT. För att undvika en klimatorsakad samhällskollaps, måste vi skapa en rättvis och jämställd omställning. Som en del av patriarkatet lovar vi att skärpa oss – för framtidens skull!

Klimatförändringarnas allvar tvingar oss till stora och snabba beteendeförändringar. Tyvärr visar forskning att män är mindre villiga till dessa än personer som kodas som kvinnor. Män är även mindre villiga att inse att vi behöver en systemförändring och förlitar sig hellre på tekniska lösningar som ska säkra ”business as usual”.

Att skapa nya system handlar inte ”bara” om att göra världen mer rättvis, det handlar också om att vi aldrig kommer kunna lösa klimatkrisen om vi fortsätter upprätta dessa hierarkier och därmed utesluter stora delar av befolkningens perspektiv, kunskap och kapacitet. Förutom att rådande maktstrukturer gör att kvinnor löper 14 gånger högre risk än män att dö av naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar – ja du läste rätt: 14 gånger! – så har de sämre tillgång till krisinformation, finansiering för anpassning och beslutsfattande som rör dem. Att inse att vita, rika män inte är de som sitter i en ofördelaktig sits när klimatförändringar drabbar är ett första nödvändigt steg för klimaträttvisa. 

Det moderna samhället är dominerat av vita, patriarkala strukturer där makt och status eftersträvas. Kampen för klimaträttvisa kan uppfattas som ett hot mot dessa identiteter, livsstilar och maktpositioner. Klimatförnekare är oftast vita män i medelåldern och uppåt, som sätter sig på tvären då den förändring som krävs ifrågasätter deras plats på toppen. För att uppnå en rättvis klimatomställning måste vi ändra idén om att det finns en hierarki mellan levande varelser och att den vita mannen skulle vara kronan på verket. Rätten som vi tagit oss att exploatera andra människor, djur och natur har lett oss hit. Till den här skiten. Nu är det hög tid att sluta och finna nya normer för manlighet.

Det är svårt att ändra sina beteenden. Speciellt om vi tror att alternativet till det vi gör i dag får oss att framstå som sämre. Den västerländska idén om manlig dominans över människor och natur går tillbaka till de gamla grekerna. Rationalitet och kontroll höjde män över kvinnor, som ansågs vara i naturens våld för att de ”styrdes av sin menscykel”. Naturen associeras fortfarande med femininitet och jorden ses som vårdande och födande, vilket tydliggörs i konceptet Moder Jord. Män ger också omsorg, men än idag uppmanas vi män att kontrollera och anta stereotypa maskulina karaktärsdrag som förstärker manlig dominans socialt och miljömässigt.

Män behöver trygga och modiga rum för att kunna samtala om normer och känslor kring klimatansvar. Inom Framtidsjordens nätverk jobbar många organisationer i Indien och Latinamerika med att skapa sådana rum kring mobiliseringen för klimatanpassning och ekologisk odling. Arbetet har bland annat lett till att män bjuder in kvinnor i mycket större utsträckning, lyssnar och tar råd, samt inspireras av “kvinnligt kodade” lösningar för klimatanpassning. Med vinsten att alla inblandade känner sig stärkta och mindre pressade i sin roll. Tillsammans orkar vi vilja mer för framtiden.

Det är hög tid att vi släpper de gamla maskulinitetsnormerna som paralyserar handling för klimatomställning och går över till normer där män tar ställning, visar ansvar och gör världen bättre tillsammans med andra. Verkligt ledarskap är att stanna upp, inse sina misstag (gärna be om ursäkt och erbjuda upprättelse), byta kurs, och visa på nya identitetsskapande beteenden som inte bygger på dominans över andra. Jämställt samarbete är en viktig väg framåt. På internationella kvinnodagen väljer vi att förändras (#choosetochange) och det är inte ytterligare ett tomt löfte (#nomoreemptypromises). Nu gör vi det! Är du med?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV