Glöd · Debatt

Privatiserad drift av 1177 är ett slag mot glesbygden

Att appläkarföretaget Kry försöker köpa upp driften av 1177 i region Stockholm kommer inte bara drabba stockholmarna, anser Robin Zachari, kanslichef för folkrörelsen Skiftet.

DEBATT. 1177 är ett nummer du kan ringa gratis i hela Sverige för att få sjukvårdsupplysning. När du ringer svarar en legitimerad sjuksköterska som opartiskt svarar på dina frågor och guidar dig så gott hen kan till rätt vårdinstans. Det är så vi tycker det ska vara men nu hotas idén om en oberoende sjukvårdsupplysning i grunden.

Många av oss har berättelser av hur vi har fått hjälp av 1177 på ett eller annat sätt. Jag minns när jag och en till mig närstående ringde till 1177 när vi misstänkte att hen fått en allergisk reaktion. Efter ett kort samtal skickades en ambulans och hen fick sprutor och tabletter. Vi var osäkra om vi skulle ringa 112 eller vänta och se. Vårdupplysningen var där för oss när vi behövde dem. Inte nog med att det besparar lidande så sparar det stora mängder pengar för regionerna genom att färre åker in till sjukhus i onödan, eller skickar en ambulans när det behövs.

Nu är hela idén med 1177 som en opartisk vårdupplysning hotad när regionen där privatiseringen gått allra längst hotar att ta ytterligare ett steg. I Stockholm drivs 1177 sedan många år tillbaka av ett skandalomsusat företag som heter Medhelp. De har bland annat i hemlighet låtit ett callcenter i Barcelona helt utan kompetens svara på samtal ringda till 1177. Nu försöker appläkarföretaget Kry, även det skandalomsusat, köpa upp Medhelp och därmed driften av 1177. Så sent som i våras slussade vårdupplysningen i Stockholm många som ringde till just Kry efter en ljusskygg överenskommelse. Det finns inga skäl att tro att Kry, om de får ta över 1177, inte skulle fortsätta att slussa de som ringer till 1177 till sina egna vårdcentraler eller app. Tror någon på allvar att om Kry får tillgång till all vårddata från 1177 att de inte skulle missbruka den?

Det är också svårt att se var Kry börjar och Moderaterna i Stockholm slutar. Kry rekryterade sin chefslobbyist Erik Randberg direkt från Moderaterna i Stockholm. Som om det inte var nog stoppade Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet en utredning om deras kontakter med Kry. Det hela luktar unket och Moderaterna borde av jävssituationen inte vara med och rösta den 9:e mars om appläkarföretaget.

Det handlar inte bara om Stockholm. Kry är helt öppen med att deras plan är att använda huvudstadsregionen som en språngbräda till att ta över driften av 1177 i alla regioner. Om Kry får ta över vårdupplysningen är det nästa logiska steg. Det skulle hota hela idén om 1177 som en oberoende sjukvårdsupplysning.

Om vi inte kan lita på att 1177 ger oss korrekta råd kommer det att bli ännu svårare att få rätt vård än det är idag. Svårast är det att få tillgång till adekvat vård på vår lands- och glesbygd. En privatiserad drift av vårdupplysningen innebär ytterligare en kniv i ryggen på gles- och landsbygden. Omställningsrörelsen gör därför bäst i att protestera nu innan det är försent.

Den 9:e mars fattar region Stockholm beslutet om Kry får ta över driften av 1177 i regionen. Då avgörs framtiden för många fler än de som bor i Stockholm och det är därför över 80 000 svenskar i hela landet har skrivit under vårt upprop Rädda 1177.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.