Glöd · Ledare

Sätt inte för stort hopp till Navalnyj

Folket i Ryssland har historiskt sett haft många anledningar att bli besvikna. När tsardömet ersattes av kommunistregimen 1917 var det många som hade höga förhoppningar, men vi vet alla vad som hände. Lenin fängslade och dödade alla som vågade sätta sig upp mot den nya ordningen och än värre blev det under Stalins era. 

Precis som många i början av 1900-talet sannolikt hade svårt att föreställa sig att tsarens oinskränkta makt någonsin skulle försvinna var det många som hade svårt att tro sina ögon när Sovjetunionen till sist krackelerade 1991. Men inte heller denna gång blev det särskilt bra. Ryssland under 90-talet präglades av oroligheter och stor korruption och detta har bara fortsatt sedan Vladimir Putin tog över som president år 2000, samtidigt som landet återigen har fått en alltmer auktoritär prägel. 

Under drygt 20 år har ingen på allvar kunnat utmana Putin. Dmitrij Medvedev tog visserligen över som president mellan 2008 och 2012 eftersom grundlagen på den tiden inte tillät Putin att sitta kvar hur länge som helst. Men Putin hade under den tiden posten som premiärminister och det var uttalat att de skulle växla tillbaka efter fyra år. Men nu talas det om att något till slut kanske är på väg att hända. Förgiftningen av Aleksej Navalnyj har med rätta chockat många och när han nu återvänt till Ryssland och fängslats är det många som har demonstrerat till hans försvar. 

Hela processen kring Navalnyj är givetvis absurd. Att den ryska säkerhetstjänsten först förgiftar honom och sedan fängslar honom för att inte han infunnit sig under tiden som han befann sig i koma är som hämtat ur en Kafka-roman. 

Det är glädjande att se att många har demonstrerat mot gripandet. Eftersom valen i Ryssland inte är fria är det dock svårt att veta exakt hur stort stödet för Navalnyj är. Men man kan i alla fall se att hans avslöjanden om Putin (bland annat att Putin har ett extravagant palats som har hemlighållits, vilket förstås sticker i ögonen) har gjort att många nu öppet har börjat ta ställning, för eller emot Navalnyj.  

I vissa läger ses Navalnyj som en hjälte och frälsare, men det finns all anledning att vara kritisk även mot honom. 1999–2007 var han medlem i det liberala partiet Jabloko men uteslöts därifrån eftersom han ansågs vara alltför nationalistisk. Han har bland annat jämfört personer från andra länder med ohyra, krävt att alla papperslösa ska deporteras och deltagit i ”Den ryska marschen” tillsammans med högerextremister. De senaste åren har hans nationalistiska budskap slipats ner, han har bett om ursäkt för vissa av sina uttalanden och framförallt valt att lägga sin tid på att avslöja den omfattande korruptionen i Ryssland. Men vad som kommer att hända om han en dag får makten är det ingen som vet. 

Man ska inte glömma att Putin fortfarande har väldigt stor makt och en väldigt stor statsapparat och armé till sitt förfogande. Att han skulle falla framstår i nuläget som osannolikt. Samtidigt ska man komma ihåg att osannolika saker har skett i Ryssland tidigare. Men också att det som kändes så hoppfullt och lovande väldigt snabbt kan övergå i ett nytt tyranni.

Gymnasieungdomar får börja idrotta igen.

Kravet på att de som reser in i Sverige ska kunna uppvisa ett negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt, trots att många har svårt att få testresultat så snabbt.