Glöd · Ledare

Ulf Kristersson och Jan Emanuel sitter i samma båt

Entreprenören och libertarianen Henrik Jönsson har en Youtubeserie som han kallar för Sverige-samtal. I ett avsnitt, som för närvarande har drygt 250 000 visningar, möts Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och den socialdemokratiske politikern Jan Emanuel Johansson. Många av de åsikter som de ventilerar i klippet är hemska, men det är ändå intressant eftersom det visar var Moderaterna står i dag – men också åt vilket håll många inom socialdemokratin lutar. 

En stor del av avsnittet handlar, föga förvånande, om migration och i samband med det frågar Jan Emanuel om Ulf Kristersson tycker att ”en nyanländ har lika stor rätt till Sverige och till svensk välfärd som en svensk”. På detta svarar Ulf Kristersson: ”Nej det tycker jag inte. Jag tycker att man ska kvalificera in sig och ta seden dit man kommer. Idén om att integration är när alla anpassar sig efter varandra och att majoritetssamhället ska möta alla som är nya och förändra sig, det tror jag är feltänkt.” Han pratar också om att vi ska “odla och värna det svenska” (men att det inte står i motsats till en öppen attityd och att det går att ta sig in i vårt samhälle). 

En tydligare beskrivning av hur Moderaterna har förändrats under de senaste 5–6 åren tror jag man får leta efter. Mycket kan man säga om Fredrik Reinfeldt, men jag hörde honom aldrig prata om att odla och värna det svenska, eller att man skulle kvalificera sig för att bli svensk. Redan i dag är det förstås så att nyanlända och de som bott i Sverige länge inte har samma rättigheter. Bland annat måste man ju bli svensk medborgare innan man har rätt att rösta i riksdagsvalen. Men för Ulf Kristersson räcker inte detta, han vill att de som kommer hit ska ”kvalificera” sig till det svenska samhället och att olika kulturer ska kunna leva sida vid sida ser han som ”ett feltänk”. Det är ett synsätt som ligger skrämmande nära Sverigedemokraternas ideologi, men det är ju också åt det hållet som Moderaterna har sneglat de senaste åren. 

Men det är inte bara Moderaterna som har gått åt det hållet, utan också Socialdemokraterna. Jan Emanuel Johansson är kanske inte representativ för hela socialdemokratin, men de åsikter han presenterar i avsnittet är i mångt och mycket sådant som har hörts alltmer från S under de senaste åren. Det handlar om hårdare tag, stramare migrationspolitik och mindre ”daltande”. Vid ett tillfälle i programmet säger Jan Emanuel att ”det psykar honom” när han ser studenflak med flaggor som inte är svenska. ”Vem tror du att du är? Du ska tacka Sverige, du ska tacka systemet!” ryter han och Ulf Kristersson nickar instämmande. 

Programmet visar också hur svårt det är att få grepp om svensk politik i dag om man bara förhåller sig till den klassiska höger–vänsterskalan istället för till gal–tan. Jan Emanuel beskriver sig som vänsterkonservativ och Ulf som liberalkonservativ. På en höger–vänsterskala står de långt ifrån varandra, men i programmet håller de med varandra i nästan allt. Nyckeln till detta är att det inte är klassiska höger–vänsterfrågor som skattepolitik som står i fokus i dag, utan snarare värderingsfrågor som huruvida man tycker det är bra eller dåligt med migration eller med hårda straff.  

Det är i det auktoritära synsättet de möts. Förutom migration och kriminalpolitik är de också överens när det kommer till bidrag. Jan Emanuel tycker att alla bidrag borde avskaffas, eftersom man ska göra rätt för sig och för att det ”alltid finns jobb att göra”. Ulf håller med och menar att de har lagt den typen av förslag men tyvärr inte fått medhåll från de andra partierna. Så där håller det på i en timme. Under den timmen hinner de också diskutera om Moderaterna och Socialdemokraterna borde regera tillsammans, något som Ulf Kristersson tycker är en dålig idé, även om han erkänner att det finns många beröringspunkter. 

För mig blir det i alla fall tydligt när jag ser klippet att det är relativt lite som skiljer dagens moderater och dagens socialdemokrater åt. Sida vid sida tillsammans hjälps de åt, sossar och moderater, de sitter i samma båt. Men det är inte de som ror, och framför allt är det inte de som drunknar på Medelhavet.

Äntligen kommer det lite snö!

Trump försöker återigen påverka valresultatet genom att ringa upp den valmyndighetsansvarige i Georgia.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV