Energi

25 positiva saker som hände under 2020

Ensamkommande gymnasieungdomar som tagit studenten på Värmdö jubliar.

2020 har varit ett tufft år för många, inte minst för alla som själva blivit sjuka eller har anhöriga som drabbats av corona. Men mitt i allt det svarta har det förstås också skett många positiva saker runtom i världen. 
Vi vill gärna inleda det nya året i en positiv anda och lyfter därför fram några av de glädjande nyheterna som vi har har skrivit om under året.

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige.  Barnkonventionen ger barnet status som rättighetsbärare. Att vara rättighetsbärare innebär till exempel att man har rätt att delta i den demokratiska beslutsprocessen, rätt till autonomi och rätt att utöva dessa rättigheter självständigt. Det innebär också att barnet ska ha möjlighet att utkräva sina rättigheter och också veta vart hen ska vända sig för att kunna göra det.

Girjas sameby vann rättstvist mot staten

Girjas sameby vann en mångårig tvist mot staten och Högsta domstolen gav samebyn ensamrätt att bestämma om vem som ska få jaga och fiska i området.
”Det känns fantastiskt skönt när tio års prövning är över”, sa Matti Berg, ordförande i Girjas sameby i samband med domen.

Jubel när Girjas sameby vann över staten
Jubel när Girjas sameby vann över staten. Foto: Anders Wiklund/TT. 

Göteborgs kommun beslutade att stödja FN:s kärnvapenförbud

Den 6 februari beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att bifalla en motion om att skriva på ICAN Cities Appeal,  ett stadsupprop mot kärnvapen. De blev därmed den första svenska kommunen som skriver under uppropet.

SJ backade om planerad nattågsnedläggning

I februari framkom det också att SJ planerade att lägga ned nattågen från Göteborg till olika destinationer i Jämtland och norra Norrland. Men efter massiv kritik gick SJ ut med att de ska överväga att behålla nattågen – men endast med vissa resor under högsäsong.

Dödsstraffet avskaffades i Colorado

I mars avskaffades dödsstraffet i den amerikanska delstaten Colorado och de blev därmed den 22:a av USA:s 50 delstater att avskaffa dödsstraffet.

10 000-tals engagerade sig för att hjälpa personer i riskgrupper

Den 11 mars startade Malin Fors och Ida Malmlöf gruppen ”Corona – hjälp till med inköp av livsmedel till riskgrupper” på Facebook som på bara några veckor växte till över 17 000 medlemmar. Dessutom bildades massor med liknande grupper, både nationellt och lokalt.

Naturvårdsverket inledde satsning för att rädda hotade vildbin

Naturvårdsverket startade en satsning i samarbete med flera län i södra Sverige för att rädda några av de mest hotade vildbina. Det är i dag brist på de blommor som de behöver för mat och de sandiga miljöer de är beroende av för sina bon.

Självförsörjning hamnade i fokus under coronaåret och många bestämde sig för att odla sin egen potatis
Självförsörjning hamnade i fokus under coronaåret och många bestämde sig för att odla sin egen potatis. Foto: Anders Wiklund/TT.

Potatisupproret startade

På påskafton startade föreningen Närjord i Söderhamn ett potatisuppror. Målet är att värva så många potatisodlare som möjligt, och på sikt öka kommunens och hela Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel.

Andelen ekoodlad mark i världen var rekordhög

71,5 miljoner hektar mark i världen odlades ekologiskt under 2020, vilket är ett nytt rekord enligt Naturskyddsföreningen. Den ekologiska odlingen har ökat nästan varje år sedan 1999 då bara 11 miljoner hektar odlades ekologiskt.

Ensamkommande på Värmdö fick jobb efter studenten 

Hitta ett fast jobb, eller lämna Sverige. Så såg villkoren ut för många ensamkommande som tog studenten i våras. Men på Värmdö lyckades samtliga nio ensamkommande som gick ut gymnasiet i år få jobb med stöd från Frivilliga familjehem på Värmdö.

Utbyggnaden av solenergi ökade med 30 procent i Brasilien under första halvan av 2020

Trots coronakrisen fortsatten satsningarna på solenergi i Brasilien under 2020. Solenergi är just nu den snabbast växande energikällan i Brasilien – särskilt bland företag och personer på landsbygden – och anses ha mycket stor potential i jättelandet.

Earth Overshoot Day inträffade en månad senare än 2019

Fortfarande gör vi oss av med vår årsförbrukning av jordens resurser långt innan året är slut. Men i år inträffade i alla fall Earth Overshoot Day nästan en månad senare än 2019, närmare bestämt den 22 augusti.  Orsaken kopplas till coronapandemins konsekvenser.

Polio utrotades i Afrika

I slutet av augusti meddelade WHO att Polio var utrotat på den afrikanska kontinenten. Det beskrevs som den största folkhälsoframgången i Afrika sedan utrotningen av smittkoppor.

Många i Stockholm samlades för att anordna blockader och på olika sätt demonstrera för klimatet i slutet av sommaren
Många i Stockholm samlades för att anordna blockader och på olika sätt demonstrera för klimatet i slutet av sommaren. Foto: Flickr.

Hundratals aktivister genomförde aktioner i centrala Stockholm

Den sista helgen i augusti utförde klimataktivister från nätverket Extinction rebellion en massaktion med flera blockader i centrala Stockholm. Flera hundra personer från olika delar av landet deltog i aktionerna, och trafiken stoppades på flera ställen.

Köttkonsumtionen i Sverige minskade med 4,1 procent per person under första halvåret 

Enligt Djurens Rätt förbrukades över 470 000 färre kycklingar och 60 000 färre grisar jämfört med samma period året innan. Under första halvåret 2020 minskade dessutom importen av griskött med 22,9 procent och importen av nötkött med 14,8 procent.

Sveriges första bibliotek för yttrandefrihet öppnade i Malmö

I mitten av september invigdes Dawit Isaak-biblioteket i Malmö. Biblioteket kommer att ha litteratur skriven av författare som på grund av sin profession utsatts för censur, förtryck eller tvingats till exil.

EU beslutade att höja klimatmålet till 2030 med 15 procent. 

EU-kommissionen bestämde sig i september för att höja ambitionerna i klimatpolitiken. Tidigare var målet att minska utsläppen med 40 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivå. Nu höjer man till 55 procent. Många organisationer tycker dock att det är ett för svagt mål och att man borde gå ännu längre.

Preem drog tillbaka ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil

Måndagen den 28 september kom ett för många inom miljörörelsen glädjande besked. Preem meddelade då att de drar tillbaka sin ansökan om att bygga ut oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil.
”Vi måste glädja oss över att när gräsrötter och miljöorganisationer går samman, lyckas vi få upp våra frågor på agendan”, kommenterade Gustav Martner från Greenpeace.

Preem beslutade att inte bygga ut raffinaderiet och miljörörelsen jublade
Preem beslutade att inte bygga ut raffinaderiet och miljörörelsen jublade. Foto: Thomas Johansson/TT

Regeringen lade fram förslag om att sametinget ska tillfrågas när myndigheter fattar beslut som rör samer

På torsdagen den 29 oktober lade regeringen fram en lagrådsremiss om att sametinget eller andra samiska företrädare ska tillfrågas när statliga myndigheter fattar beslut som rör det samiska folket. Arbetet med att ta fram en så kallad konsultationsordning har pågått sedan 2017.

Joe Biden vann det amerikanska valet och har bland annat lovat att USA ska begära återinträde i Parisavtalet 

Valet i USA blev en rysare, men till slut stod Joe Biden som segrare. Han har bland utlovat de största klimatpolitiska satsningarna någonsin i amerikansk historia. Men frågan kvarstår hur mycket han egentligen kan förändra om republikanerna behåller makten i senaten.

Sveaskog bestämde sig för att pausa avverkningen i Luokta-Mávas sameby efter stora protester

Statligt ägda Sveaskog planerade att avverka 300 hektar skog i vinterbetesmarkerna för Luokta-Mávas sameby i södra Norrbotten. Men efter omfattande protester pausades planerna. Enligt samebyn är skogen helt avgörande för renarnas överlevnad.

LKAB beslutade att bli koldioxidfria senast 2045

Det statligt ägda LKAB vill ersätta tillverkningen av järnmalmspellets med en vätgasbaserad process. Det kommer att ta ungefär 20 år och kosta 400 miljarder kronor, och väntas innebära att koldioxidutsläppen kan minska med över 35 miljoner ton per år.

Många såg inställda sommarsemestrar som en möjlighet att bättre lära känna den svenska naturen
Många såg inställda sommarsemestrar som en möjlighet att bättre lära känna den svenska naturen. Foto: John Ehlke/TT.

Rekordmånga besökte naturen under sommaren 2020

Under sommaren 2020 besökte rekordmånga den svenska naturen, enligt siffror från Naturvårdsverket. Både naturreservat och nationalparker har haft ett ökat besökstryck till följd av att många valt att hemestra på grund av pandemin.  

Andra AP-fonden sålde fossilinnehav

Andra AP-fonden meddelade i mitten av december att de säljer alla sina bolag som är involverade i fossil verksamhet. Beskedet välkomnas av Greenpeace, som samtidigt konstaterar att finansiella aktörers divestering från fossilbranschen måste gå betydligt snabbare.

Spårvagnar började rulla i Lund efter en lång och utdragen kamp 

På Lucia invigdes den nya spårvägen mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source). Miljöpartiet har under många år kämpat för att spårvägen ska bli verklighet och driver även på för satsningar på spårväg i Malmö och Helsingborg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV