Radar

Rekordmånga besökte naturen 2020

Naturen ger oss möjlighet till återhämtning och bättre hälsa.

Under sommaren 2020 besökte rekordmånga den svenska naturen, visar en undersökning från Naturvårdsverket. Både naturreservat och nationalparker har haft ett ökat besökstryck till följd av att många valt att hemestra på grund av pandemin. 

– Det är glädjande att se att så många människor har sökt sin tillflykt till naturen. Samtidigt har vi noterat att många besökare inte känner till de skyldigheter som följer med allemansrätten och de begränsningar som gäller i skyddade områden, säger Ingela Lundqvist, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande. 

I undersökningen frågade Naturvårdsverket länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet svarade att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig.

Nedskräpning och ökat slitage

De flesta anser att det höga besökstrycket har varit övervägande positivt, men många har också sett ökade påfrestningar. I naturreservat och nationalparker har besökstrycket bland annat lett till fulla parkeringsplatser, ökat slitage, nedskräpning och ett stort antal överträdelser av gällande föreskrifter inom skyddade områden.

– Vi vet att kunskapen om allemansrätten är hög i Sverige och nu är det dags att vi i ännu större utsträckning tar vårt ansvar och visar vad vi kan – att inte störa och inte förstöra, säger Malin Andersson, friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne.

För att hitta lösningar inför nästa säsong har Länsstyrelsen tagit initiativ till möten med kommuner, företag, markägare och Tourism in Skåne.

– Nu hoppas vi att de utökade anslag som har aviserats i regeringens budgetproposition ger oss bra förutsättningar att möta det höga besökstrycket och dess utmaningar under 2021.

– Av hänsyn till både medmänniskor och natur är det ändå viktigt att vi sprider ut oss. Vi har trots allt tre nationalparker och närmare  350 naturreservat i Skåne, säger Ingela Lundqvist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV